HIS 65.Mellemkrigstidens politiske kultur mellem konsensus og konfrontation

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 65.Mellemkrigstidens politiske kultur mellem konsensus og konfrontation

Perioden mellem de to verdenskrige (1918-1939) var præget af store samfundsomvæltninger, global økonomisk krise og af fascismens fremmarch, der overalt i Europa satte det liberale demokrati under pres. I historieskrivningen findes der to grundlæggende fortællinger om Danmark i denne brydningstid. Den ene handler om konsensus og beskriver, hvordan det politiske system gennem brede forlig og socialreformer førte samfundet sikkert gennem krisen og sikrede en næsten total opbakning til det parlamentariske demokrati. Den anden handler om konfrontation, og fortæller om en periode kendetegnet ved stærke politiske og sociale konflikter, hvor krisebevægelser og radikaliseret politisk ungdom marcherede i gaderne og autoritære strømninger i samfundet truede demokratiet.

Netop fordi perioden rummede store spændinger i den politiske kultur, har eftertiden brugt mellemkrigstiden som referencepunkt og kilde til både advarsel, legitimering og inspiration. Senest har finanskrisen, den politiske repræsentationskrise, den aktuelle højrebølge og senest den russiske invasion af Ukraine kaldt på sammenligning, og mange har rejst spørgsmålet: Er 1930’erne på vej tilbage?

I dette kursus skal vi sammen kigge nærmere på mellemkrigstidens politiske kultur og hvordan eftertiden har opfattet og ikke mindst formidlet perioden gennem en intens historiebrug. Hvordan er mellemkrigstiden blevet portrætteret i historieskrivningen, i film, litteratur, biografier og i den offentlige debat? Hvilke fortællinger om konsensus og konfrontation har præget vores kollektive opfattelse af periodens politiske kampe? Og hvilken rolle spiller den historiske forskning i offentlighedens tolkning af fortiden? I løbet af kurset skal vi både beskæftige os med Kanslergadeforlig, socialreformer og statskup, men også strejkende arbejdere, vrede bønder og uniformerede politiske unge, der sloges med cykelpumper. Vi skal diskutere historiefaglige problemstillinger op imod forskellige formidlingsgenrer og -former og arbejde med eksempler på formidling, der har taget mellemkrigstidens politiske kultur under behandling.

Engelsk titel

HIS 65.Mellemkrigstidens politiske kultur mellem konsensus og konfrontation

Uddannelse

Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00651E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / øvelser /ekskursioner / andet

- Niels Finn Christiansen, Klassesamfundet organiseres (1900-1925). Red.: Olaf Olsen (red.), Danmarkshistorie, bd. 12. (København: Gyldendal og Politiken, 2003 [1991]) (findes online: https://danmarkshistorien.lex.dk/Klassesamfundet_organiseres_(1900-1925)).
- Tage Kaarsted, Krise og krig (1925-1950). Olaf Olsen (red.), Danmarkshistorie, bd. 13. (København: Gyldendal og Politiken, 2003 [1991]) (findes online: https://danmarkshistorien.lex.dk/Indhold_i_kapitlet_Krise_og_krig_(1925-1950)).
- Jørgen Møller & Svend-Erik Skaaning, Demokrati i en krisetid. Mellemkrigstidens Europa. København: Gyldendal 2018.

Yderligere materiale vil være tilgængelig online i kursusrummet ved semesterstart.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB02654U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Charlie Krautwald   (6-7b756f3d3c3d48707d7536737d366c73)
Gemt den 25-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students