ÅU HIS 83. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden

Kursusindhold

ÅU HIS 83. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden
På dette kursus ser vi kildeanalytisk og metodologisk på biografi og selvbiografi både som en historisk genre og som en genre inden for fag- og populærhistorien. Vi begynder med et overblik over biografiens udvikling, fra oldtiden og middelalderen, over renæssancen, 1700- og 1800-tallet og frem til de moderne fag- og populærhistoriske biografier. Eksempler på historiske biografier uden for den vestlige historiografiske tradition bliver inddraget. Vi ser på forskellige mulige tilgange til biografien, inkl. politisk biografi om individet som leder, socialhistorisk biografi om individet som eksempel, litterær biografi om individet hvor det emotionelle, fantasibetingede og andet indre liv er centralt, og biografi af individet som ”fragmenteret subjekt” med nedslag i det enkelte livs forskellige roller og tilskikkelser. Der bliver set på intellektuelle, eksistentielle og psykologiske biografier, på liv-værk undersøgelser og på kollektive biografier. Den faglige debat af, hvad en historisk biografi er og kan, samt holdninger for og imod biografien som et lødigt bidrag til faghistorien, bliver sat i fokus. Hvordan fremstiller man en livshistorie? Hvorledes gør man denne livshistorie historisk meningsfyldt? Hvilke analytiske værktøjer kan bruges til at forstå det historiske individ? Hvilke kildemæssige og metodologiske udfordringer er der forbundet med biografier af de kendte og de ikke-kendte i historien? Hvilke selektive principper kan sikre et vist mål af tematisk enhed (- og er det muligt eller ønskeligt)? Hvilke akademiske argumenter har man for udvælgelsen af det historisk vedkommende, eller fravalg af det politisk og etisk akavede? Problemstillinger forbundet med biografisk narrativitet, herunder livsmyten og den retrospektive genfortolkning af et livsløb, samt at meningsfyldte sammenhæng ofte er noget, som biografen har tvunget ned over den biograferede, vil også blive behandlet.

Engelsk titel

ÅU HIS 83. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden

Uddannelse

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E) [kun for studerende med centralfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]


KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E) [kun for studerende med centralfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]


KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (HHIK03991E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora], 2022-ordningen], 2022-ordningen]

KA-Område 9: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse 2 (HHIK13991E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]


Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

- Barbara Caine: Biography and History. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
- Hermione Lee: Biography. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2009.

Et kompendium over kilder og litteratur vil blive udarbejdet.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIÅ02831U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.


Se aktuel prisoversigt  

 

 

Skemagruppe
Se skemalink [Tirsdage kl. 17-21]
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Alexander Langkjær   (7-6f64716a6e6d75436b7870316e7831676e)
Gemt den 26-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students