Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik : Emne inden for fremmedsprogs- og kulturdidaktik

Kursusindhold

Kulturdidaktik og kulturformidling: kobling mellem teori og praksis

 

Hvordan underviser vi i kultur? Hvordan formidler vi kultur? Kurset tager udgangspunkt i kulturbegreber og teorier om kulturforståelse samt forskellige tilgange til interkulturel kommunikation og introducerer til teoretiske og metodiske perspektiver inden for kulturdidaktik, især didaktiske tilgange til udvikling af interkulturel kompetence. Derudover inkluderer kurset i sin anden del praksisorienterede gruppeprojekter. Efter en indføring og øvelser i kvalitative metoder (fx kritisk diskursanalyse, kvalitativ indholdsanalyse og den etnografiske tilgang), arbejdes der med cases til indsamling af empiri, som behandles i relation til kursets indhold og de studerendes sprogfag i den afsluttende hjemmeopgave.

Cases afdækker forskellige institutionelle rammer for kulturundervisning (fx i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser og voksenuddannelser), og der arbejdes med curriculum- og læremiddelanalyser samt undervisningsplanlægning. Ligeledes undersøges det, hvordan virksomheder og organisationer i forskellige lande udfører interkulturel træning og rådgivning af deres medarbejdere, samt hvordan dette kommer til udtryk i diverse publikationer på arbejdspladsen (f.eks. interkulturelle guidelines fra handelskamre). Endvidere analyserer vi populære online værktøjer til selvforberedelse af udlandsophold eller udstationering (Cultural Navigator, Culture CompassTM, landeprofiler) samt interkulturelle rejseguides (fx Culture Shock! bogserien).

Centralt i kurset står koblingen mellem teori og praksis med fokus på de respektive sprogfag, dvs. at kurset tager afsæt i empirisk materiale og anvender teori til at udforske og forklare praksis og praksis til at udfordre og nuancere teori.

Kurset henvender sig særligt til studerende, der planlægger en karriere inden for uddannelsessektoren, såvel som den offentlige som den private sektor. Kurset giver den studerende viden om kulturdidaktik og færdigheder i at formidle kultur i grundskolen og gymnasiet, på læreruddannelsen samt inden for voksenundervisning og i virksomheder og organisationer, der forbereder deres medarbejdere på et interkulturelt samarbejde. Samtidig ruster kurset den studerende til en karriere inden for forlags- eller formidlingsbranchen, da der arbejdes med emner af relevans for fx læremiddeludvikling samt sprogpædagogisk og interkulturel konsulentarbejde.

Engelsk titel

Topic within Foreign Language and Culture Pedagogy

Holdundervisning med underviseroplæg, studenteroplæg og workshops samt vejledning af projektarbejde.

Tilgængelig ved semesterstart, uploades på Absalon.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter.
Det kan tages som en del af studiemønstret Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik eller som frit emnekursus.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFRK14232U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Georg Walter Wink   (10-6a6872756a317a6c716e436b7870316e7831676e)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students