Bachelorprojekt, fransk, efterår

Kursusindhold

Den studerende skal under vejledning skrive en opgave på fransk om et afgrænset emne inden for sprogområdets sprog, historie, samfund, kultur eller litteratur og demonstrere indsigt i videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange til det valgte emne.

Engelsk titel

Bachelor's project, french, fall

Målbeskrivelse

Der opnås færdighed i at:

 • gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling inden for fransk sprog, litteratur eller historie og samfundsforhold 
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling 
 • gennemføre en undersøgelse af fransksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte 
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig 
 • udtrykke sig klart på et syntaktisk korrekt og idiomatisk fransk og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer 
 • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. 

Individuelt for det enkelte projekt

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave på mellem 16-20 normalsider (skrevet på fransk) samt et resume på ½ normalside (skrevet på dansk).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 409,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HFRBBPROEU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
Intet maks.
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jan Juhl Lindschouw   (4-71687573476f7c7435727c356b72)
 • Anita Berit Hansen   (5-6a6d7a717c48707d7536737d366c73)
 • Carsten Meiner   (7-6d776f73786f7c4a727f7738757f386e75)
Gemt den 27-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students