Fransk - Frankofone litteraturer og kulturer inkl. Skriftlig og mundtlig sprogfærdighed på fransk

Kursusindhold

Frankone litteraturer og kulturer : Ce cours propose une introduction générale à l’étude des littératures francophones et des différentes conditions d’émergence historique. L'analyse des textes littéraires visera à les situer dans le cadre global des littératures francophones et à les relier au contexte socio-littéraire pertinent. Au terme du cours, l'étudiant sera capable de :

- problématiser la situation d'une littérature francophone ”périphérique” ;

- appliquer une démarche comparative pour penser la relation des littératures francophones entre elles et par rapport au centre littéraire parisien ;

- analyser les moyens littéraires et stylistiques mis en œuvre.

Skriftlig sprogfærdighed: l’objectif de ce cours est d’être en capacité de produire une argumentation écrite, solide, cohérente, dans un français correct. L’étude de théories sur l’argumentation (Toulmin, Breton…), de règles sur la rédaction académique et le travail autour de travaux pratiques constituent les éléments de base du cours. Les travaux pratiques écrits sont choisis en lien avec le cours de littératures et de cultures francophones.

Mundtlig sprogfærdighed: en s’appuyant sur les travaux écrits présentés ci-dessus, ce cours doit permettre d’améliorer les compétences orales (communication et compréhension de la langue) des étudiants.

 

Engelsk titel

French - Francophone Literatures and Cultures incl. Written and Oral Language Proficiency in French

Uddannelse

Fransk

Holdundervisning

- Matériels sont disponibles sur Absalon

- Garnier, Sylvie & Alan D. Savage (2011): rédiger un texte académique en français.

Prøven i frankofone litteraturer og kulturer og mundtlig sprogfærdighed på
fransk gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i materialet udarbejdet til den
skriftlige prøve i skriftlig sprogfærdighed på fransk, hvis den skriftlige og den
mundtlige eksamen tages i samme eksamenstermin (ordinær samt syge-/reeksamen). Prøven kan inkludere yderligere perspektiver inden for det valgte
emne.
Når fagelementet frankofone litteraturer og kulturer tages uden tilknytning til
fagelementet skriftlig sprogfærdighed på fransk aftales på forhånd et emne
og et pensum mellem eksaminand og eksaminator.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet eller noter i digital form.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Kursusnummer
HFRB01081U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Juhl Lindschouw   (4-6e657270446c7971326f7932686f)
Gemt den 11-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students