FM Digitale mediestrukturer og kreative film- og mediebrancher, Seminar B: Digital kommunikation og mediekultur

Kursusindhold

Dette seminar er en del af det overordnede modul ”Digitale mediestrukturer og kreative film- og mediebrancher” og har undertitlen ”Digital kommunikation og mediekultur”. Specifikt vil dette seminar give jer en bred og strategisk forståelse af flere forskellige mediebrancher og klæde jer på til at indgå i dialoger og samarbejder med branchefolk. Denne forståelse vil I få ved at arbejde med temaer om bl.a. medieorganisationers strategier, medieøkonomi, forretningsmodeller og teknologiske forandringer. Indsigter og viden om disse temaer vil I få brug for i jeres fremtidige arbejdsliv samt evnen til at reflektere over, hvordan organisationer og ansatte i mediebrancherne fungerer og træffer beslutninger. Faget her vil styrke jeres viden om mange forskellige mediebrancher, og I vil få mulighed for at lave jeres projekt om den branche, som I interesserer jer allermest for. Ud over tv, radio, journalistik, nyheder og disse branchers digitale udvikling kan vi også komme ind på podcastindustrien, spilindustrien, reklameindustrien, influencere og meget mere. Vi vil undervejs høre oplæg fra spændende gæster fra mediebranchen og bruge deres input som et afsæt til at designe brancheorienterede undersøgelser. Vi vil også beskæftige os med kreativitetsteorier, lære om ”creative industries” som begreb og forskningsfelt, diskutere de til tider problematiske arbejdsvilkår i disse brancher og arbejde med konkrete kreative værktøjer til at analysere kreative processer, f.eks. idéudvikling. Vi vil desuden diskutere, hvordan vi kan anvende et væld af forskellige kvalitative og kvantitative metoder til at studere medieindustrier og medieproduktion.

 

 

 

Engelsk titel

Digital Media Structures and Creative Film and Media Industries: Seminar B

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2019

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • det digitale mediesystems infrastrukturer og dynamikker, nationalt såvel som globalt, og digitale medieindustriers organisationsstrukturer, finansieringsformer og værdiskabelsesprocesser
 • kreative film- og mediebranchers arbejdsprocesser og organisationsformer i et digitalt medielandskab, herunder film/tv-produktion, journalistik og målrettet kommunikation
 • centrale teorier og begreber om digitale mediestrukturer og film- og medieindustrier
 • dynamikken mellem kreative processer, medieøkonomiske modeller og overordnede mediesystemiske principper.

 

Færdigheder i at

 • analysere globale og netværksbaserede distributions- og forretningsmodeller, brugerinteraktion og produsage samt arbejdsformer, workflows og processer i forskellige typer af film- og medieorganisationer
 • formulere konkrete forskningsspørgsmål om det digitale film- og medielandskab med relevans for konkrete aktører i en række brancher
 • forstå arbejdsprocesser i forskellige film- og mediebrancher i forhold til bredere mediestrukturelle sammenhænge.

 

Kompetencer til at

 • analysere udviklinger i det aktuelle digitale film- og medielandskab og vurdere disse i forhold til film- og mediehistorien
 • forstå sammenhænge mellem overordnede strukturelle forhold i en digital mediekultur og specifikke film- og mediebrancher
 • løse analytiske opgaver for konkrete aktører i forskellige danske film- og mediebrancher og argumentere for deres videnskabelige substans

identificere nye strømninger og tendenser på baggrund af forskningsbaseret viden.

Holdundervisning.

Der vil blive læst akademiske tekster såvel som brancherapporter og debattekster om det aktuelle medielandskab. Kurset vil desuden trække på audiovisuelt materiale i forskellige former.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMK03535U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mads Møller Tommerup Andersen   (9-707772707068757873436b7870316e7831676e)
Underviser

Mads Møller Tommerup Andersen

Gemt den 13-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students