FILO Projektorienteret forløb 30 ECTS Forår

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende kandidatuddannelsens faglige teorier og metoder.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes på studieinformationssiderne:

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ka/Sider/default.aspx

Praktikopholdet skal mindst have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid. 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar på  

praktik_mef@hum.ku.dk

Engelsk titel

Academic Internship 30 ECTS

Uddannelse

KA-Tilvalg Filosofi 2022-ordning

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• arbejdet i organisationer eller andre virksomheder.
• interne og eksterne forhold af betydning for en organisation.
• en virksomhed eller organisations strategiske arbejde.
• at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en KA-uddannelse i filosofi i en praktisk organisatorisk kontekst.
• egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.
Færdigheder i at
• anvende KA-uddannelsen i filosofis faglige teorier og metoder i for-hold til konkrete opgaver.
• anvende KA-uddannelsen i filosofis faglige teorier og analysemetoder til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange.
• anvende organisationsteori til at belyse konkrete arbejdssteder og ar-bejdsgange.
Kompetencer til at
• reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver.
• reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til bl.a. valg af specialeemne og faglig specialisering.
• løse større akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglig-hed.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.

Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi

Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi

Individuel
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 34,5
 • Praktik
 • 375
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIK13023U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klemens Kappel   (6-7d738282777e527a877f407d8740767d)
Underviser

Klemens Kappel

Gemt den 08-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students