FILO Anvendt filosofi

Kursusindhold

Oplyses senere 

Engelsk titel

Applied Philosophy

Uddannelse

KA-Filosofi 2022-ordning, KA-tilvalg filosofi 2022-ordning. 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• paradigmatiske former for anvendt filosofi og deres metodologiske forudsætninger.
• filosofiske teoridannelse og deres betydning for et afgrænset empirisk område. Indsigt i den filosofiske teoridannelse er opnået gennem læs-ning af tekster inden for praktisk filosofi, filosofihistorie (-1900) og fænomenologi.
Færdigheder i at
• afgrænse et empirisk område i anvendt filosofi
• anvende filosofisk teoridannelsen på et afgrænset empirisk område, herunder anvendelse af filosofisk teoridannelse med henblik på udvik-ling af løsningsforslag, anbefalinger, udredninger mm.
• gennemføre en bibliografisk søgning på databaser, der giver adgang til opdateret, international forskningslitteratur, som er relevant i for-hold til det valgte område.
Kompetencer til at
• Gennemføre en faglig analyse og diskussion af en filosofisk problem-stilling behandlet i pensum, samt at udvikle løsningsforslag og vur-dere deres styrker og svagheder.

Undervisningen består af forelæsninger eller holdundervisning, eller en kom-bination af disse, mundtlige øvelser og gruppediskussioner.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Portfolio.
Omfang: 11-15 normalsider.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 52
 • Forberedelse (anslået)
 • 248
 • Eksamen
 • 109,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HFIK00004U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Leo Catana   (6-656376637063426a776f306d7730666d)
Underviser

Dan Zahavi, Leo Catana, Klemens Kappel

Gemt den 23-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students