FILO Viden, videnskab og teknologi

Kursusindhold

Oplyses senere 

Engelsk titel

Knowledge, Science, and Technology

Uddannelse

KA-filosofi 2022-ordning, KA-Tilvalg filosofi 2022-ordning

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af
• emnerne viden, videnskab og teknologi opnået gennem læsning af tekster inden for filosofihistorie (-1900), teoretisk filosofi og fænome-nologi.
Færdigheder i at
• afgrænse og behandle en filosofisk problemstilling med anvendelse af de faglige standarder, der gælder inden for filosofihistorie (-1900), te-oretisk filosofi og fænomenologi
• gennemføre en bibliografisk søgning på databaser, der giver adgang til opdateret, international forskningslitteratur, som er relevant i for-hold til den valgte problemstilling
• strukturere en drøftelse af den valgte problemstilling i et klart sprog og med beherskelse af fagets referenceteknik.
Kompetencer til at
• Gennemføre en faglig analyse og diskussion af en filosofisk problem-stilling behandlet i pensum, samt at udvikle løsningsforslag og vur-dere deres styrker og svagheder.

Undervisningen består af forelæsninger eller holdundervisning, eller en kombination af disse, mundtlige øvelser og gruppediskussioner.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Portfolio.
Omfang: 11-15 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 52
 • Forberedelse (anslået)
 • 248
 • Eksamen
 • 109,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HFIK00003U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klemens Kappel   (6-6d637272676e426a776f306d7730666d)
Underviser

Klemens Kappel, Sabrina Ebbersmeyer, Søren Overgaard

Gemt den 23-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students