FILO Projektorienteret forløb 15 ECTS Forår

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelses faglige teorier og metoder.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes på studieinformationssiderne:

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/default.aspx

Praktikopholdet skal mindst have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid. 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar på  

praktik_mef@hum.ku.dk

 

Engelsk titel

Academic Internship 15 ECTS

Uddannelse

BA-Tilvalg Filosofi 2019-ordning

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• arbejdet i en organisation eller virksomhed.
• interne og eksterne forhold af betydning for en organisation.
• en virksomhed eller organisations strategiske arbejde.
• at bruge akademiske kvalifikationer i en praktisk organisatorisk kon-tekst.
• egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.
Færdigheder i at
• anvende faglige teorier og metoder i forhold til konkrete, mindre ar-bejdsopgaver.
• anvende faglige teorier og analysemetoder til at belyse konkrete ar-bejdssteder, organisationer og arbejdsgange.
Kompetencer til at
• reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver.
• reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til valg af kandidatuddannelse.
• løse mindre akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglig-hed.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.

Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi

Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi

Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 34,5
 • Praktik
 • 375
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIB10001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klemens Kappel   (6-746a79796e7549717e7637747e376d74)
Underviser

Klemens Kappel

Gemt den 08-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students