Åbent universitet: Politisk Filosofi

Kursusindhold

Oplyses senere 

Engelsk titel

Political Philosophy

Uddannelse

BA-Tilvalg Filosofi, BA-grundfag Filosofi og KA-sidefag Filosofi 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
teoridannelser der dækker centrale emner i politisk filosofi som forde-lingsretfærdighed, magt, lighed, frihed, legitimitet, demokrati, offent-lig fornuft, pluralisme og tolerance samt styrker og svagheder ved disse teorier.
historisk centrale personer og skoledannelser i politisk filosofi
den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder.
autoritative redskaber inden for fagelementet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsvær-ker og indføringer samt videnskabelige fora for fagelementets emne.
en dyberegående forståelse af samtidig forskning inden for mindst et af kursets hovedemner
Færdigheder i at
redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positio-ner og argumenter samt sammenligne disse på tværs af teoretiske positioner. beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sam-menhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
kontekstualisere en fagfilosofiske tekst i politisk filosofi i dens histori-ske og systematiske sammenhæng.
anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.
Kompetencer i at
samarbejde omkring mundtlig præsentation af et problem inden for politisk filosofi.
samarbejde omkring mundtlig feedback på en mundtlig præsentation af et problem inden for politisk filosofi.

Undervisningen sker i form af forelæsninger og seminarer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Omfang: 30 minutter inklusiv votering. Der gives ingen forberedelse. Materialet består af en synopsis på maks. 3 normalsider. Materialet vægter med 25 % i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 409
  • Total
  • 409

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIÅ10631U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
  • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Finn Guldmann   (5-6a6d72726b4476796732686f)
Underviser

Finn Guldmann

Gemt den 03-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students