Åbent universitet: Argumentation, logik og sprogfilosofi

Kursusindhold

Oplyses senere 

Engelsk titel

Critical Reasoning, Logic and Philosophy of Language

Uddannelse

BA-Tilvalg Filosofi, BA-grundfag Filosofi 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• argumenters grundstruktur samt argumentationsteoriens væsentlig-ste begreber og slutningsformer.
• grundelementerne i filosofiske, videnskabelige og hverdagslige de-monstrationer, begrebsanalyser og bevisformater.
• syntaks og semantik for udsagns- og den fulde førsteordenslogik, af-gørbarhedsprocedure for gyldighed med særlig opmærksomhed for sandhedstabeller og semantiske tableaux.
• centrale filosofiske teoridannelser om sprogs semantik og pragmatik.
Færdigheder i at
• redegøre for vigtigste slutningsformer, fejlslutninger mv.
• redegøre for syntaks og semantik for udsagns- og den fulde førsteor-denslogik.
• redegøre for afgørbarhedsprocedure for gyldighed med særlig op-mærksomhed for sandhedstabeller og semantiske tableaux.
• redegøre for centrale teorier om sprogs semantik og pragmatik.
Kompetencer til at
• gennemføre identifikation af logisk form og formalisering af udsagn og argumenter i udsagns- og den fulde førsteordenslogik.
• analysere af gyldighed, holdbarhed og den demonstrative styrke af fi-losofiske, videnskabelige og hverdagslige ræsonnementer.
• formidling af forskningsbaseret viden om argumenters brug i filosofi-ske, videnskabelige og hverdagslige sammenhænge.
• udrede og analysere tekster og sproglige ytringer med henblik på at afklare deres semantiske indhold og pragmatiske funktion.

Undervisningen sker i form af forelæsninger og seminarer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
• Godkendt mindst 8 ud af 10 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 1-2½ normalsider hver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 409
  • Total
  • 409

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIÅ10132U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.
Se aktuel prisoversigt på https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/

Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
  • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Søren Overgaard   (16-7b776d7a6d7636777e6d7a6f69697a6c487b7d766c36737d366c73)
Underviser

Søren Overgaard, Anders Silber

Gemt den 07-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students