ARK. Arkæologisk tema A - dokumentation og analyse

Kursusindhold

Kurset introducerer de studerende til avancerede feltmetoder og videre bearbejdning i form af dokumentation og analyse af de data, som akkumuleres under arkæologiske udgravninger. Et af kursets læringsmål er en kritisk vurdering af de anvendte feltmetoder, refleksion over dokumentation og registreringspraksis samt anvendelsen af alternative metoder, fx geofysiske, på en udvalgt arkæologisk undersøgelse. En af analyseredskaberne er rumlige analyser i GIS program, og det forventes af de studerende, at de medbringer egen laptop/PC. Der arbejdes ud fra en selvvalgt lokalitet inden for det danske eller det mediterrane område.

Engelsk titel

ARK. Archaeological topic A - documentation and analysis

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, andet

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til øvelser.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00631U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink.
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Pernille Foss   (4-767f83835078857d3e7b853e747b)
Gemt den 20-06-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students