F. ARK Periodekursus 4

Kursusindhold

Kurset omhandler Sydskandinavien og Nordeuropa i førromersk, romersk og ældre germansk jernalder, dvs. perioden fra 500 f.Kr. til 550 e.Kr.

Kurset har hovedvægt på forholdene i Sydskandinavien i denne periode, men omfatter også forholdene i Jastorf-kulturens kerneområde, la Tène-kulturen, de nordlige romerske provinser og det Frie Germanien (ud over for Sydskandinavien). Undervisningen baseres på udvalgte fund og lokaliteter og fokuserer bl.a. på forbindelserne mellem Sydskandinavien og det øvrige Nordeuropa og den betydning, disse kontakter har for udviklingen fra stammesamfund til tidlige statsdannelse i Sydskandinavien i løbet af denne periode.

Endvidere omfatter undervisningen genstandsøvelser, der giver den studerende færdigheder i at kunne datere karakteristiske genstandstyper fra perioden og bestemme dem typologisk.

Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 4

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder, samt ekskursioner.

Pensum er sammensat af en lang række artikler og uddrag af videnskabelige værker. Der indgår ikke egentlige grundbøger i pensum. Som supplement til pensum anbefales følgende som baggrundslæsning: Jørgen Jensens Danmarks Oldtid, Bind 3 Ældre jernalder

Ud over de faste ugentlige forelæsninger vil der på andre ugedage være en række genstandsøvelser (bl.a. i Nationalmuseets lokaler i Ørholm) og mindre ekskursioner i HT-området (transportudgifter i den forbindelse må påregnes)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Pensum: 1000 normalsider (+/- 5%)
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Se aktuelle studieordninger

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00601U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Henriette Syrach Lyngstrøm   (6-6e7b70697576426a776f306d7730666d)
Gemt den 27-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students