Engelsk - Bachelorprojekt, efterår

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for engelsk sprog, litteratur eller historie eller sam-fundsforhold
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
 • gennemføre en undersøgelse af engelsksprogede tekster eller af kultu-relle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overens-stemmelse med videnskabelige krav og normer
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
Engelsk titel

English - Bachelor's project, fall

Uddannelse

Engelsk

Skriftlig
Mundtlig
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 409,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Kursusnummer
HENBBPROEU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
Intet maks.
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Jensen   (6-656a746c6770426a776f306d7730666d)
Gemt den 22-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students