Tværfagligt valgfag, emne 3: Tempus, aspekt og modus i romanske og germanske sprog

Kursusindhold

Dette kursus sætter fokus på verbalkategorierne tempus, aspekt og modus i romanske (fransk, italiensk, spansk) og germanske (engelsk, tysk) sprog.  Vi vil belyse dette emne ud fra forskellige teoretiske og metodiske indfaldsvinkler. Vi vil tage udgangspunkt i en synkron analyse af, hvordan disse kategorier er distribueret på tværs af de nævnte sprog, bl.a. ud fra en kognitiv og sprogtypologisk tilgang mhp. at foretage sammenligninger på tværs af de to overordnede sprogtyper. Vi vil også inddrage diakrone betragtninger, dvs. hvordan disse kategorier har udviklet sig over tid, og inddrage sprogvariationistiske analyser af disse kategorier, bl.a. med henblik på at belyse, om tempus, aspekt og modus manifesterer sig forskelligt i dialekter, sociolekter, diverse situationelle sammenhænge (formel vs. uformel) samt skrift og tale. Endeligt vil vi anskue emnet ud fra en tilegnelsesmæssig tilgang og fokusere på nogle af de udfordringer, som dansktalende kan have med at tilegne sig tempus, aspekt og modus på romanske og germanske sprog.

Kurset vil også introducere de studerende til, hvordan man kan lave empiriske undersøgelser inden for tempus, aspekt og modus og vil derfor introducere til forskellige forskningsmetoder, bl.a. kvalitative og kvantitative tilgange, herunder korpuslingvistik.

Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 3: Tempus, aspekt og modus i romanske og germanske sprog

Holdundervisning bestående af underviseroplæg, studenteroplæg og workshops.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEGRBTV03U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Juhl Lindschouw   (4-6c63706e426a776f306d7730666d)
Underviser

Jan Lindschouw
Kim Ebensgaard
Johan Pedersen
Mirjam Schmuck
Kirsten Kragh
Erling Strudsholm
Anders Andersen

Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students