Tværfagligt valgfag, emne 1: Interkulturel kommunikation – globalt samarbejde i et virksomheds- og organisationsperspektiv

Kursusindhold

Valgfaget har både et humanistisk og virksomheds-/ organisationsteoretisk udgangspunkt og kombinerer tre centrale perspektiver: (1) teori om interkulturel kommunikation og globalisering samt beslægtede koncepter, (2) kvalitative og kvantitative metoder til at analysere interkulturel kommunikation i en virksomheds- og organisationskontekst i et globaliseringsperspektiv, (3) en dataindsamling baseret på den interne eller eksterne kommunikation i en eller flere virksomheder/organisationer (real case) med fokus på de forskellige målsprog, der er repræsenteret i undervisningen.

Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 1: Interkulturel kommunikation – globalt samarbejde i et virksomheds- og organisationsperspektiv

Holdundervisning (2 x 3 timer) med læreroplæg, studenteroplæg og workshops.
Derudover indgår samarbejde med og dataindsamling fra en virksomhed/organisation, eller indsamling og bearbejdelsen af tilgængeligt eksternt kommunikativt materiale fra en udvalgt virksomhed/organisation (real-case), som bl.a. kan åbne op for karrieremuligheder og skabe første kontakter ift. praktikpladser.
I undervisningens tilrettelæggelse tages der højde for at de studerende både receptivt og produktivt også får mulighed for at arbejde på og med deres respektive målsprog (engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk og tysk). Derudover tages der i undervisningen udgangspunkt i sprog- og kulturmødet mellem de forskellige målsprog, der er repræsenteret i undervisningen, fx i gruppediskussioner og workshops.

Tilgængelig ved semesterstart, uploades på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HEGRBTV01U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Georg Walter Wink   (10-72707a7d7239827479764b738078397680396f76)
Underviser

Georg Walter Wink
Janus Mortensen
Maria Jørgensen
Robert Bettan
Kristian Tangsgaard Hvelplund
Natalia Morollon Marti

Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students