ETN Kulturelle processer i Europa

Kursusindhold

Det er undervisningens formål at bibringe de studerende kendskab til Europas kulturelle særpræg og kulturforskelle samt de måder, hvorpå kultur formes og bruges i mødet med ’et andet’. I kurset undersøges Europa som idé, rum og konstruktion og tilgangen er såvel kultur- og idéhistorisk som etnografisk. Centrale temaer vil være de kulturelle processer, der har formet europæerne og forestillingen om det ’europæiske’, såsom oplysning, romantik, sekularisering, kolonisering, grænsedragninger, industrialisering og afindustrialisering, migration, musealisering, nationalisering, regionalisering og globalisering. Både fællestrækkene og mangfoldigheden vil blive tematiseret, men snarere end at opnå en encyklopædisk viden om Europa er hensigten at forstå de kulturelle processer, historisk og aktuelt, hvorigennem Europa og forestillinger om det europæiske tager form.

I foråret 2023 er der planlagt en feltekskursion (5-6 dage) til Serbiens hovedstad Beograd i samarbejde med associate professor Marko Pišev fra Department of Ethnology and Anthropology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade. Der skal påregnes egenbetaling.

Engelsk titel

ETN Cultural processes in Europe

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Forelæsninger, forelæsninger, øvelser, ekskursioner

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB00171U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Marie Sandberg   (8-7967746a686b786d466e7b7334717b346a71)
  • Niels Jul Nielsen   (8-74746f6b72796b74466e7b7334717b346a71)
Gemt den 30-06-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students