ETN Kulturanalyse

Kursusindhold

Kurset er en indføring i et af de vigtigste arbejdsredskaber for etnologer nemlig kulturanalyser. Kurset vil have fokus på de forskellige ressourcer, der indgår i kulturanalyser og på hvordan kulturanalyser tilrettelægges, udføres og formidles. Kurset vil bestå af

1. introduktion til kulturanalyse som forsknings- og etnologisk arbejdspraksis;

2. Læsning og diskussion af et udvalg af aktuelle kulturanalyser;

3. Udarbejdelse af egne analyser af empirisk materiale på baggrund af foretaget feltarbejde. Undervisningen vil være en blanding af oplæg, studenterfremlæggelser, feltarbejde og gruppearbejder.

Kurset er i høj grad centreret om studiegruppernes arbejde. En væsentlig del af kurset er således studiegruppernes oplæg om eksisterende kulturanalyser og ikke mindst arbejdet med at designe egne projekter, udføre feltarbejde, analysere og give analyserne skriftlig form.

Kurset har en intensiv karakter, da det ligger som blok i første del af semestret.

Kursets tema har i efteråret 2022 tilknytning til projekter under Center for Sustainable Futures. Mere information kommer via grupperummet.

Engelsk titel

Cultural studies

Uddannelse

Europæisk etnologi

Holdundervisning og øvelser.

Litteraturen til kurset vil blive oplyst via læseplan, men det kan anbefales at anskaffe følgende bøger:

Christensen, Jespersen, Mellemgaard og Sandberg (2017): Kultur som praksis. Etnologiske perspektiver på individualitet og fællesskab, kultur og historie, Hans Reitzels Forlag

Ehn og Löfgren (2006): Kulturanalyser, Forlaget Klim

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB00151U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Signe Mellemgaard   (6-857b7980777f527a877f407d8740767d)
 • Camilla Kirketerp Nielsen   (9-6e6c756e6877687573436b7870316e7831676e)
 • Signe Skjoldborg Brieghel   (6-85888c494348527a877f407d8740767d)
Gemt den 02-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students