DAN; Og navnet er? Navne i sproget

Kursusindhold

Navne – eller proprier som ordklassen kaldes - definerer os som personer, og vores navne signalerer alder, køn, etnicitet og social status. Navnene på steder er ligeledes symbol- og værdiladede. Samtidig er navnene omkring os ord i sproget med en lang forhistorie og et sprogligt betydningsindhold.

Kurset Og navnet er? Navne i sproget undersøger navnenes betydning for den menneskelige kommunikation. Vi kigger på, hvad der sprogligt og betydningsmæssigt karakteriserer navne som ordklasse. På kurset gennemgås de vigtigste typer af personnavne, stednavne og øvrige navne.

Kurset giver en solid indføring i de digitale og analoge hjælpemidler til at undersøge navnenes alder, betydning og udbredelse af navne.

Mere konkret gælder det digitaliserede navnearkiver på NorS, forskellige navneleksika, etymologiske ordbøger og databaser med navnestatistik.

Kurset skal se på holdninger til navne – socialt, aldersmæssigt, etnisk, og vi skal se på funktionen af fiktive navne i litteraturen. Endelig er både stednavne og personnavne normeret gennem lovgivning i Danmark. Vi skal se på hvad man må og hvad man ikke må, samt diskutere om reglerne er rimelige.

Efter kurset vil alle tænke en gang ekstra over de navne de støder på.

Engelsk titel

And the name was? Names and Language

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de væsentligste faglige problemstillinger og teoretiske tilgange inden for navneforskningen
 • centrale dele af navneforskningens begreber og metoder
 • kendskab til de væsentligste hovedtyper af sted- og personnavne fra ældste til nyeste tid.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere navnes brug og signalværdi i en dansksproglig kontekst
 • håndtere og analysere navnes udbredelse i tid og rum, samt teoretiske tilgange til at undersøge motiver for navnevalg samt holdninger til navne
 • kunne anvende og redegøre for hovedlinjerne i navneforskningens kildeudgaver, monografier, skriftserier samt digitale samlinger.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere navnenes rolle i sproget i såvel nutidigt som historisk perspektiv
 • formulere og perspektivere eksisterende og belyse nye videnskabelige problemstillinger inden for navneforskningen
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • væsentlige faglige problemstillinger og teoretiske tilgange inden for navneforskningen
 • navneforskningens begreber og metoder
 • kendskab til væsentlige typer af sted- og personnavne fra ældste til nyeste tid.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere navnes brug og signalværdi i en dansksproglig kontekst
 • håndtere og analysere navnes udbredelse i tid og rum, samt teoretiske tilgange til at undersøge motiver for navnevalg samt holdninger til navne
 • kunne anvende  navneforskningens kildeudgaver, monografier, skriftserier samt digitale samlinger.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere navnenes rolle i sproget i såvel nutidigt som historisk perspektiv
 • formulere og perspektivere videnskabelige problemstillinger inden for navneforskningen
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen
2015-ordningen

 

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg
2019-ordningen
 

Studieordningerne findes her.

Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0058FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Lerche Nielsen   (6-726b78696e6b466e7b7334717b346a71)
Gemt den 14-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students