DAN; Tværmedialitet - Sport og medier – fremstillinger og fællesskaber omkring sportsbegivenheder i en digital tidsalder

Kursusindhold

Sport og sportsbegivenheder er blandt de kulturelle fænomener, der nyder mest opmærksomhed og popularitet i dag. Dette kursus undersøger blandt andet, hvordan sport i vor tids globale og digitale samfund udspiller sig som mediebegivenheder, som alle dele af samfundet forholder sig til. Både menigmand og statsminister er med, når store præstationer fejres eller skandaler skal kommenteres. Vi vil i den forbindelse fx fokusere på to af 2022’s markante sportsbegivenheder: Tour de France-etaperne i Danmark og det kontroversielle fodbold-VM i Qatar.

 

På kurset vil vi analysere fremstillinger af og fællesskaber omkring sport og sportsbegivenheder på tværs af medier. Et centralt emne omhandler de måder sociale netværksmedier anvendes som platforme for kommunikation og interaktion mellem sportsorganisationer, atleter, fans og andre kulturelle, kommercielle og politiske aktører.

 

Andre relevante spørgsmål tæller fx:

 • Hvordan fremstilles og repræsenteres køn og krop i forbindelse med sport og sportsbegivenheder?
 • Hvordan udfolder sportsfankulturer og -fællesskaber sig i det digitale mediemiljø?
 • Hvordan udfolder relationerne mellem sportsstjerner og –fans sig på sociale netværksmedier?
 • Hvordan kan vi forstå e-sport i forhold til traditionel sport?
 • Hvordan anvendes sport i selvfremstillings- og/eller aktivistiske sammenhænge?

   

Der anvendes teoretiske perspektiver på bl.a. massemedier og sociale medier, medialisering, digital kultur, globalisering, fankulturer, aktivisme, identitet, selvfremstilling, samt digitale metoder.Modulet giver en psykologisk orienteret indføring i studiet af forståelse mellem mennesker. Der vil blive sat fokus på den del af forståelse, der handler om vores almenmenneskelige, men dog individuelt varierende evne til at forstå og tage højde for egne og især andres følelser, tanker og behov.Modulet giver en psykologisk orienteret indføring i studiet af forståelse mellem mennesker. Der vil blive sat fokus på den del af forståelse, der handler om vores almenmenneskelige, men dog individuelt varierende evne til at forstå og tage højde for egne og især andres følelser, tanker og behov.Modulet giver en psykologisk orienteret indføring i studiet af forståelse mellem mennesker. Der vil blive sat fokus på den del af forståelse, der handler om vores almenmenneskelige, men dog individuelt varierende evne til at forstå og tage højde for egne og især andres følelser, tanker og behov.
 

Kurset er desuden specialeforberedende ved at give erfaringer med at arbejde selvstændigt metodisk og analytisk.

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • sportsrelaterede fremstillinger og fællesskaber i et digitaliseret og globaliseret samfund.
 • centrale begreber i relation til samfundets medialisering, mediebegivenheder og digital mediekultur.
 • historiske perspektiver på relationen mellem medier og sport.

 

Færdigheder i at:

 • redegøre for væsentlige mediehistoriske og mediekulturelle tendenser og diskutere disse i relation til det digitale mediemiljø
 • præsentere og diskutere medievidenskabelige teorier og metoder til at belyse samspillet mellem medier og sport.
 • anvende medieteoretisk viden til at analysere og selvstændigt diskutere mediekulturelle og mediebrugsmæssige perspektiver på sport

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere relationen mellem medier og sport i en samtidig og historisk dimension
 • afgrænse og formulere medievidenskabelige problemstillinger inden for samspillet mellem medier og sport selvstændigt og på videnskabelig vis.
 • anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre medieteoretiske analyser af sportsrelaterede mediefremstillinger og fællesskaber.
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • sportsrelaterede fremstillinger og fællesskaber i et digitaliseret og globaliseret samfund.
 • relevante teorier og metoder til at analysere samspillet mellem medier og sport.

 

Færdigheder i at:

 • anvende medievidenskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for samspillet mellem medier og sport
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • Anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre medieteoretiske analyser af sportsrelaterede mediefremstillinger og fællesskaber.
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

En blanding holdundervisning, workshops med gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Gruppevejledning, individuel vejledning og peer-vejledning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0056FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Olesen   (6-77746d7b6d7648707d7536737d366c73)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students