DAN; Mediekultur og mediebrug: Kulturens medialisering

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i en af de store teoretiske retninger inden for det medievidenskabelige felt: medialiseringsteorien. Medialiseringsteorien beskriver hvordan andre samfundsmæssige institutioner underlægges mediernes logik og hvordan mediernes allestedsnærværende plads i vores samfund få betydning for andre aktører og institutioner virkemåder.

 

Kurset ser på medialiseringen i en række af aktuelle kontekster så som religion, politik, leg, familieliv, sport, intimitet osv.

 

Kurset introducerer feltets interne diskussioner, teoretiske problemstillinger, begrebet og analytiske strategier. En indføring i medialiseringsteori bidrager til at kunne analysere og belyse mediernes rolle i vores samtid med fokus på kulturelle forandringer på både mikro-, meso- og makroniveau.

Engelsk titel

Media Culture and Media Use: The Mediatization of Culture

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Væsentlige problemstillinger i forhold til medialiseringens rolle i mediekultur og mediebrug
 • centrale dele af medialiseringtankens begreber, teorier og metoder
 • Medialiseringsteoriens historiske dimension

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for medialiseringen af kultur på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for medialiseringens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende medialiseringsteoriens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere medialiseringen af kultur i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for medialiseringsfeltet selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Kulturens medialisering med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende medialiseringsfeltets videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for medialiseringen af kultur
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • Indplacerer medialiseringen af kultur i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Aktiv undervisningsdeltagelse i dialogbaseret undervisning og i form af oplæg og gruppearbejde/workshops

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0055FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Line Nybro Petersen   (6-646f74373935426a776f306d7730666d)
Gemt den 21-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students