DAN; Sprog og samfund: Sprog, nation og globalisering

Kursusindhold

På kurset beskæftiger vi os med sammenhænge mellem sprog og nation på forskellige måder og fra forskellige perspektiver. Vi ser på hvordan vi i øjeblikket oplever to modsatrettede tendenser når det handler om betydningen af nationen. For det første er der fortællingen om hvordan globalisering og mobilitet leder til nationalstatens stadig mindre betydning. For det andet er der fortællingen om nationen som afgørende for samfundets sammenhæng. I øjeblikket kan man mange steder spore en stigende nationalisme, og fx i forbindelse med Covid19-pandemien ses nationalstaterne som de helt centrale organisatoriske størrelser.

På kurset skal vi undersøge sprogs betydning i disse problemstillinger. Vi bruger moderne sociolingvistik som nøglen til at undersøge denne betydning.

Vi skal sætte os ind i grundlæggende teori om både sociolingvistik, sproglige ideologier, nationer og nationalisme, og vi skal læse cases hvor teorierne er anvendt. Undervejs kommer vi ind på både danske og internationale forhold, flersprogethed, postkolonialisme, sprog i sociale medier etc. Vi kommer til at diskutere cases og stille egne spørgsmål som undersøges empirisk ved eksamen.

Engelsk titel

Language, Nation and Globalization

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • sociolingvistiske forhold i forbindelse med relationer mellem sprog og nation
 • centrale dele af sociolingvistikkens begreber, teorier og metoder
 • sociolingvistiske forandringer i relationer mellem sprog og nation

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for området sprog, nation og globalisering på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for sociolingvistikkens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende sociolingvistikkens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere sammenhænge mellem sprog og nation i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for sprog, nation og globalisering selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • XXX


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, eksamensseminarer og individuel vejledning

Den primære undervisningsform er holdundervisning. Derudover er der afsat to gange til eksamensseminarer, hvor vi præsenterer og diskuterer eksamensprojekter. Vi giver også kort individuel vejledning af projekter.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0054FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Janus Spindler Møller   (5-6d64717876436b7870316e7831676e)
 • Marie Maegaard   (5-7064706468436b7870316e7831676e)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students