DAN; Fra Heretica til det blå rum. Dansk lyrik fra 1940'erne til 1980'erne

Kursusindhold

Kurset tilbyder en gennemgang af den danske lyrik fra 1940’erne til 1980’erne igennem læsninger af repræsentative digtere, bl.a. Sarvig, Bjørnvig, Tove Ditlevsen, Malinovski, Rifbjerg, Inger Christensen, Nordbrandt, Turèll, Laugesen, Strunge og Thomsen. Perioden kendetegnes af en række distinkte poetiske stilarter eller paradigmer, som indtager markante og ofte gensidigt fjendtlige roller både i samtiden og i efterfølgende litteraturhistoriske behandlinger: Heretica, konfrontationsmodernisme, skrift- og systemdigtning, knækprosa, nysymbolisme.

Vi skal først og fremmest nærlæse en række gode digte, men også spore deres position i forhold til litteraturhistoriske konstruktioner som fx Brostrøms modernisme, Hans-Jørgen Nielsens trefasemodel og Kolding-skolens formelle gennembrud.

Engelsk titel

From Heretica to the Blue Space. Danish Poetry from the 1940’s to the 1980’s

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • centrale forfattere i dansk lyrik 1940-1990
 • centrale dele af lyriklæsningens begreber, teorier og metoder
 • periodens poetiske paradigmer og deres litteraturhistoriografiske position

 

Færdigheder i at:

 

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger i læsningen af lyrik på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for litteraturfortolkningens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende lyriklæsningens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 

 • fokusere på og perspektivere dansk lyriks historie 1940-1990 i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for læsningen og historiseringen af dansk lyrik selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • centrale forfattere i dansk lyrik 1940-1990
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 

 • anvende lyriklæsningens videnskabelige analyseredskaber og metoder
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for læsningen af lyrik
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 

 • indplacere lyriske tekster i en relevant historisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Primært tekstlæsninger i plenum, krydret med kortere forelæsninger samt gruppearbejde i det omfang, holdet ønsker det.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0054EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Rosiek   (6-8481857b777d527a877f407d8740767d)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students