DAN; Nordiske økofiktioner: Kunsten i den antropocæne tidsalder

Kursusindhold

På dette kursus vil den økologiske krise, herunder de nuværende og fremtidige effekter af global opvarmning, blive forstået ud fra et humanistisk perspektiv. Kurset giver et historisk perspektiv på ideen om økologi, økologisk krise og det, der kaldes den antropocæne tidsalder. Kursets hovedformål er at give en omfattende forståelse for den økologiske krise, som den er repræsenteret i en række æstetiske former – herunder klimafiktioner, sære økofiktioner, dokumentarer, spillefilm og økopoesi – og spørger på denne baggrund: hvad kan vi bruge kunsten til i den antropocæne epoke? Formuleret anderledes: kan økofiktioner bringe os på sporet af et mere bæredygtigt og mindre miljødestruktivt forhold til den fysiske verden? 


Teoretisk og metodisk arbejder vi med økokritik, nærmere bestemt biocentrisk økokritik, konstruktivistisk økokritik, nymaterialistisk økokritik og økonarratologi.

Engelsk titel

Nordic ecofiction: Art in the Anthropocene

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de væsentligste problemstillinger inden for økokritik og økofiktioner.
 • centrale dele af økokritikkens begreber, teorier og metoder.
 • områdets historiske dimension.


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentlige problemstillinger inden for økokritik og økofiktioner i relation til områdets litteraturhistoriske, kulturhistoriske og samtidige kunstneriske praksis på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber.
 • redegøre for økokritikkens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt.
 • anvende økokritikkens analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere økofiktioner i en samtidig og historisk dimension.
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for økokritik selvstændigt og på videnskabelig vis.
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde i økokritikken.
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • udvalgte problemstillinger inden for økokritik og økofiktioner med forståelse for deres betydning i en bredere faglig sammenhæng.
 • relevante teorier og metoder inden for økokritik.


Færdigheder i at:

 • anvende økokritikkens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til en given problemstilling.
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et økokritisk område.
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes i det økokritiske felt.
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en høj grad af sekvensering. Det vil sige, at kurset balancerer mellem forelæsninger, dialogundervisning samt mange både små og store praktiske øvelser i undervisningen.

Således skal den studerende påregne aktiv deltagelse i form af oplæg, diskussionsgrupper, skriveøvelser mm.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0053EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Kramshøj Flinker   (7-6d737075726c79476f7c7435727c356b72)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students