DAN; Nordisk samtidslitteratur: følelser og forestillingsevne

Kursusindhold

Mange litterater taler om, at litteratur udvikler vores etiske, empatiske og samfundsmæssige forestillingsevne. Denne udvikling hænger blandt andet sammen med, at litteratur viser vej til andres liv og dermed fremkalder følelser og narrative forestillinger, som forandrer læseren i dette møde. Nogle litterater mener endda, at udviklingen af læserens litterære forestillingsevne er vigtig for demokratiet og den offentlige samtale. Hvis det er sandt, hvordan evner litteratur så at gøre det? Det handler dette kursus om.  

 

Kurset tager udgangspunkt i og undersøger vigtige tendenser i nordisk litteratur i det 21. århundrede – i overvejende grad med fokus på romaner. Teoretisk og metodisk skal vi blandt andet arbejde med narrativ etik, kognitiv narratologi, affektteori, postkritik og ideologikritik i mødet med prekær litteratur, nordisk science fiction, økofiktioner, sygdomslitteratur, forældreskabslitteratur mm.

Engelsk titel

Contemporary Nordic Literature: Emotions and Narrative Imagination

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • viden om udvalgte problemstillinger inden for nordisk samtidslitteratur med forståelse for dennes betydning i en bredere faglig sammenhæng.
 • viden om relevante teorier og metoder i ældre såvel som nyere litteraturvidenskab.


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere væsentlige problemstillinger inden for nordisk samtidslitteratur i relation til en større litteraturhistorisk og kulturhistorisk kontekst på en klar og nuanceret måde og med brug af relevante begreber.
 • redegøre for litteraturvidenskabelige teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt.
 • anvende analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere nordisk samtidslitteratur ind i en samtidig og historisk dimension.
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for nordisk samtidslitteratur selvstændigt og på videnskabelig vis.
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde inden for feltet.
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • viden om udvalgte problemstillinger inden for nordisk samtidslitteratur med forståelse for dennes betydning i en bredere faglig sammenhæng.
 • viden om relevante teorier og metoder i ældre såvel som nyere litteraturvidenskab.

 

Færdigheder i at:

 • anvende videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til en given problemstilling.
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for området nordisk samtidslitteratur.
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes i dette litteraturvidenskabelige felt.
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en høj grad af sekvensering. Det vil sige, at kurset balancerer mellem forelæsninger, dialogundervisning samt mange både små og store praktiske øvelser i undervisningen. Således skal den studerende påregne aktiv deltagelse i form af oplæg, diskussionsgrupper, skriveøvelser, litterære seminarer; herunder skal alle i grupper holde ét mundtligt oplæg om en samtidsroman i løbet af kurset.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0052FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Kramshøj Flinker   (7-686e6b706d6774426a776f306d7730666d)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students