DAN; Tro, omsorg og fællesskab i ny dansk litteratur

Kursusindhold

Tro og spiritualitet er lige nu et hovedanliggende i dansk samtidslitteratur og optræder i nær relation til aktuelle spørgsmål om omsorg og det fælles liv. På dette kursus skal vi undersøge, hvad denne nye tendens går ud på. Hvilke fortolkningsmuligheder åbner sig, når Gud, nonner, trolde, Jesus, underjordiske, verdenssjælen, trosbekendelser m.v. træder ind på banen og lægger op til et religiøst perspektiv på menneskers ageren i verden? Hvordan kan dette perspektiv relateres til vor tids stærke krisebevidsthed, der angår både natur og samfund? Og hvordan forholder det litterære sig til det religiøse? Vi læser på kurset en række aktuelle skønlitterære værker, der tager livtag med trosspørgsmålet – af fx Nikolaj Zeuthen, Suzanne Brøgger, Jonas Eika, Ingrid Nymo og Rasmus Nikolajsen – i dialog med fagtekster hentet fra primært omsorgsteori, religionssociologi og -filosofi.

Engelsk titel

Tro, omsorg og fællesskab i ny dansk litteratur

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de væsentligste problemstillinger inden for samtidslitteraturens optagethed af tro, omsorg og fællesskab
 • centrale dele af omsorgsteoriens, religionssociologiens og -filosofiens begreber, teorier og metoder
 • områdets historiske dimension.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for samtidslitteraturens optagethed af tro, omsorg og fællesskab på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for omsorgsteoretiske, religionssociologiske og -filosofiske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende omsorgsteoriens, religionssociologiens og -filosofiens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere samtidslitteraturens optagethed af tro, omsorg og fællesskab i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for samtidslitteraturens optagethed af tro, omsorg og fællesskab selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • udvalgte problemstillinger inden for samtidslitteraturens optagethed af tro, omsorg og fællesskab med forståelse for deres betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende omsorgsteoriens, religionssociologiens og -filosofiens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for samtidslitteraturens optagethed af tro, omsorg og fællesskab
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere samtidslitteraturens optagethed af tro, omsorg og fællesskab i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af forelæsninger, plenumdiskussioner, studenteroplæg, gruppeøvelser og individuelle øvelser, i såvel mundtlig som skriftlig form.

De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0051FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johanne Gormsen Schmidt   (3-6f6c78456d7a7233707a336970)
Gemt den 08-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students