DAN; Kommunikation: Kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle

Kursusindhold

Kurset Kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle er for dig, der ønsker at arbejde med strategisk kommunikation og rådgivning. Kommunikationsrådgiveren træner og støtter andre i at kommunikere og udarbejder strategier for kommunikation.

 

Formålet med kurset er at gøre dig til en dygtig kommunikationsrådgiver med gennemslagskraft. Det bliver du gennem teoretisk, forskningsbaseret og praktisk viden om kommunikationsrådgivning, rådgiverens roller, rådgivningstyper og -perspektiver samt organisationer og organisationskultur, kombineret med besøg fra erfarne, professionelle rådgivere, som deler ud af deres knowhow. Du vil tilegne dig centrale indsigter og færdigheder inden for kommunikationsrådgivning og får samtidigt mulighed for at opøve efterspurgte kompetencer, som kan bruges fra din første dag som færdiguddannet kommunikatør.

 

I løbet af kurset vil vi diskutere problemstillinger såsom: Hvad er kommunikationsrådgivning, og hvordan kan jeg indtage forskellige roller som rådgiver? Hvordan får jeg skabt en tillidsfuld relation til dem, jeg rådgiver? Hvordan får jeg mennesker til at følge mine råd? Hvordan har forskningen betragtet kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle – og hvordan kan jeg bruge det professionelt? Alle undervisningsgange er organiseret med et mix af teori og metode, øvelser og diskussion samt gæsteoplæg, med et løbende fokus på at knytte det teoretiske an til konkret praksis.

Engelsk titel

Communication

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • kommunikationsrådgivningens og -rådgiverens væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af forskningen inden for kommunikationsrådgivning, fx begreber, teorier og metoder
 • Den historiske udvikling inden for kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle.


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for kommunikationsrådgivning på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for rådgivningsfaglige teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende rådgivningsfaglige analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer:

 • fokusere på og perspektivere kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for kommunikationsrådgivning selvstændigt og på videnskabelig vis
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

Studieordningerne findes her.

Undervisningen består af holdundervisning med oplæg fra underviser og studerende samt øvelser og aktiviteter. Dertil kommer gæsteforelæsninger fra både nye og erfarne kommunikationsrådgivere, eksempelvis fra private virksomheder, offentlige organisationer og konsulentbureauer.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0043FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Toft   (11-7e7279776b7d387e79707e4a727f7738757f386e75)
Gemt den 23-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students