DAN; Kommunikation: Sociale medier i strategisk kommunikation

Kursusindhold

Kurset er for dig, der vil arbejde dedikeret og professionelt med sociale medier, som en del af en organisations, virksomheds eller brands strategiske kommunikation, og med forståelse af feltet i en større, samfundsmæssig kontekst. Du får et solidt fundament inden for analyse af social medie-praksis, og en professionel, klassisk værktøjskasse til at arbejde strategisk med området, som du kan omsætte og bygge videre på.

 

På kurset fokuserer vi på spørgsmål som: Hvordan anvender organisationer sociale medier i strategiske kommunikation? Hvilke muligheder og faldgruber er der i det? Hvordan har udviklingen i professionel brug af sociale medier været? Hvordan ser en hensigtsmæssig social medie-strategi ud – og hvorfor? Hvilket indhold fungerer på sociale medier? Og hvilke klassiske udfordringer og nye tendenser præger området?

 

Det er ofte via sociale kanaler og platforme, at interaktionen med brugere, kunder og stakeholders er størst og effektfuld. Organisationens eller virksomhedens relationer til omverdenen er i konstant bevægelse med de sociale medier, og nye teknologier vinder hele tiden frem. Det stiller krav til en anden måde at kommunikere på, end via andre medier. Disse krav influerer også på brandet.

 

På kurset lærer du at arbejde med sociale medier teoretisk og praktisk. Du bliver introduceret til teori om strategisk brug af sociale medier i en professionel kontekst og til sociale mediers rolle for individer, organisationer og i samfundet.

 

Du lærer også at arbejde med organisationers brug af sociale medier i branding, i rutinekommunikationen og i kampagne- og krisekommunikation. Du lærer at formulere strategiske mål, at tilrettelægge social medie-strategi og at arbejde praksisnært med koncepter i en organisations brug af sociale medier. Du opnår kompetencer til rådgivning om professionel interaktion på sociale medier, og i at vurdere en professionel aktørs brug af sociale medier.

 

Forløbet kvalificerer dig til den første opgaveløsning på området på en arbejdsplads, fx i et social medie-team eller i en kommunikationsafdeling. Samtidig ruster kurset dig til at forholde dig kritisk og konstruktivt til områdets udvikling.

Engelsk titel

Social media in strategic communication

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • sociale mediers væsentligste problemstillinger i samspil med den strategiske kommunikation
 • centrale dele af social medie-kommunikationens begreber, teorier og metoder
 • sociale mediers historiske dimension.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for strategisk kommunikation på sociale medier på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for social medie-kommunikationens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende sociale medier i strategisk kommunikations analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere sociale medier i strategisk kommunikation i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for sociale medier i strategisk kommunikation selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Kurset består af forelæsninger, inspiration fra praksis og gruppeoplæg. På kurset sætter vi teori i relation til praksis. Der er individuelle og gruppebaserede analyseøvelser, samt gruppearbejde for at anvende teori på empiri og cases og skabe løsninger. Vi har også underviserstyret plenumrefleksion, hvor vi afdækker perspektiverne på sociale medier i strategisk kommunikation ved brug af pensum. Kurset fordrer således en høj grad af aktiv undervisningsdeltagelse for at opnå resultaterne og udbyttet, som beskrevet ovenfor.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0012FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marta Karolina Olsen   (20-7165767865326f657673706d7265327370776972446c7971326f7932686f)
Gemt den 15-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students