DAN; Valgfag 3: Sociale medier – æstetik og kommunikation: kultur, politik og identitet

Kursusindhold

På dette kursus går vi dybden med de sociale medier og analysen af æstetik og kommunikation i forhold til kultur, politik og identitet ud fra to perspektiver: Den personlige mediefortælling som den udfoldes på fx Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, som en tværmedial strategisk performance, og deltagerkulturens kommunikation og fællesskaber fx med brugerkommentarer, memes og hashtag publics.

Vi skal arbejde med centrale teorier om digital æstetik og kommunikation, teorier om tværmedialitet og celebritykulturteori, men også teorier om digital aktivisme og politisk kommunikation.

Vi tager fat i aktuelle samfundsmæssige udfordringer og hvordan de italesættes og performes på de sociale medier fx klimaforandringer og krig, samt diskussioner om krop og køn. Det tværmediale perspektiv omfatter også analyser af, hvordan sociale medier er forbundet med podcasts, film, tv-serier og dokumentar.

På kurset får du indsigt i de grundlæggende teorier om de sociale mediers æstetik, kommunikation, celebritykultur og tværmedialitet i den digitale mediekultur, med fokus på kultur, politik og identitet, og skal arbejde konkret med kvalitative analytiske tilgange og metoder.

Engelsk titel

Social media – aesthetics and communication: Culture, politics and identity

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Sociale medies æstetik og kommunikation med fokus på kultur, politik og identitet.
 • Teorier om sociale medier, æstetik, celebritykultur og tværmedialitet samt kvalitative metoder.

 

Færdigheder i at:

 • udfolde sin analytiske og formidlingsmæssige kompetence på sociale medier som personlig mediefortælling, og som æstetisk performance og kommunikation.
 • tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium inden for sociale medier som personlig fortælling og/eller deltagerkultur og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til de sociale mediers æstetik og kommunikation i forhold til kultur, politik og identitet
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for de sociale medier med fokus på tværmedialitet og celebritykultur i den digitale mediekultur.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Undervisningsformen er en kombination af dialogisk holdundervisning, korte forelæsninger og aktiv studenterdeltagelse i form af mundtlige oplæg, gruppearbejde og workshops.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0044FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Helle Kannik Haastrup   (12-6e3471346e6767797a787b76466e7b7334717b346a71)
Gemt den 31-08-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students