DAN; Valgfag 2: Nærsproglig litteraturanalyse

Kursusindhold

Dette kursus tilbyder studerende at kombinere deres interesser for litteratur, sprog og genre. Med udgangspunkt i udvalgte litterære tekster fra 1800-tallet og frem til nu træner vi anvendelsen af nærsproglig analyse som basis for beskrivelse og fortolkning af tekstens litterære egenskaber. Vi vil bl.a. trække på intratekstuelle analysegreb fra stilistikken, tekstlingvistikken og grammatikken og  inddrage pragmatiske tilgange som sproghandlingsanalyse og samtaleanalyse for at belyse litteraturens ligheder og forskelle til hverdagssproget, herunder dens stilisering af hverdagssproglige genrer.

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • anerkendte sprogvidenskabelige metoder til at analysere fiktive og non-fiktive tekster
 • de teoretisk og metodiske begrænsninger som forskellige sproglige analysegreb har ift. litterære tekster

 

Færdigheder i at:

 • udfolde sin analytiske og formidlingsmæssige kompetence i nærsproglig analyse af litterære tekster og tekstuddrag
 • tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium inden for nærsproglig litteraturanalyse og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til nærsproglig litteraturanalyse
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for nærsproglig litteraturanalyse.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med øvelser

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0043FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Tanya Karoli Christensen   (7-786f657673706d446c7971326f7932686f)
 • Sune Auken   (6-76787164786e436b7870316e7831676e)
Gemt den 20-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students