ÅU DAN; Sprog og kontekst

Kursusindhold

Sprog og kontekst giver dig viden om fonetik, semantik, pragmatik, sproglig variation samt forholdet mellem udtale og skrift i dansk, og du får forståelse af dansk sproghistorie samt for norsk og svensk. Du lærer at analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i sammenhængende tekster (mundtlige, skriftlige og multimodale). Du opnår færdighed i at analysere kommunikationsbegivenheder ud fra viden om disses indlejring i bredere sociale kontekster samt variation og forandring i dansk fra middelalderen til nutiden.

 

Det er frivilligt at deltage fællesforelæsninger.

Fællesforelæsninger:

Uge

Dato

 

6

6/2

John Tøndering: Artikulation og grundlæggende lydskrift

7

13/2

Nicolai Pharao: Danske kon­sonanter og vokaler

8

20/2

Ruben Schachtenhaufen: Schwa-assimilation og spontantalefænomener

9

27/2

Jan Heegård Petersen: Lyd og skrift

10

6/3

Rikke Steenholt Olesen: Dansk sprog og sprogsamfunds historie I

11

13/3

Dorthe Duncker: Dansk sprog og sprogsamfunds historie II

12

20/3

Malene Monka: Danske dialekter

13

27/3

Marie Maegaard: Moderne variation i det danske sprogsamfund

14

 

Påskeuge – Ingen undervisning

15

11/4

Malene Monka: Norsk

16

17/4

David Karlander: Svensk

17

24/4

Dorthe Duncker: Pragmatik I

18

1/5

Jann Scheuer: Pragmatik II

19

8/5

Janus Spindler Møller: Interaktion I

20

15/5

Andreas Candefors Stæhr: Interaktion II

Engelsk titel

Language and Context

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

KA-sidefag:

2019-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning

Det anbefales kraftigt, at den studerende forud for undervisningen har viden, færdigheder og kompetencer svarende til fagelementet Grammatik og tekst.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 154,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAÅ01341U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.
Se aktuel prisoversigt på https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Heegård Petersen   (5-6d64716b73436b7870316e7831676e)
Gemt den 13-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students