AUD; Fordybelseskursus C: Rehabilitering af børn med høretab (evidensbaseret praksis)

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i evidensbaseret praksis i pædiatrisk audiologi.

Kurset giver indsigt i de neurologiske faktorer, der danner baggrund for rehabiliteringspraksis. Relevant og opdateret forskning på området pædiatrisk audiologi vil blive gennemgået. Der vil blive mulighed for fordybelse i den audiologiske grundviden i rehabiliteringen af børn med høretab, hvilket inkluderer audiogrammet, typer af høretab generelt, forskellige typer af høreteknologi og pædagogiske overvejelser. Kurset giver indblik i nyere forskningsstudier om rehabilitering af børn med høretab og vil desuden give indblik i principperne og praksis i metoden Auditory Verbal Therapy (AVT).  Børn med høretab har en hverdag i institutions- eller skoleregi, hvilket vil blive berørt i forhold til nødvendige tiltag. Derudover vil der blive sat fokus på det vigtige samarbejde mellem alle de forskellige aktører som karakteriserer området pædiatrisk audiologi.

Engelsk titel

Rehabilitation of Children with Hearing Loss (evidence based practice)

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • evidensbaseret praksis.
 • audiologiske principper
 • rehabilitering af børn med høretab i et bredt perspektiv

 

Færdigheder i at

 • sætte sig ind i forskningslitteratur om børn med høretab
 • vurdere individuelle cases og opstille mål for rehabilitering
 • vurdere hvilke tiltag i barnets dagligdag, der er nødvendige, og indtænke samarbejdspartnere

 

Kompetencer til at

 • sætte sig ind i forskningslitteratur på området pædiatrisk audiologi og rehabilitering af børn med høretab
 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for området pædiatrisk audiologi
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • (formidle audiologopædisk specialviden til kolleger).


Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Undervisningen består primært af oplæg fra underviseren, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur og undervisning, fx øvelser i koblinger mellem konkrete børnecases og undervisning/​forskningsindsigter.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0036FU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Regitze Ardenkjær-Husted   (14-786b6d6f7a806b346e7b797a6b6a466e7b7334717b346a71)
 • Lone Marianne Percy-Smith   (6-7374703b394148707d7536737d366c73)
Underviser

Jane Lignel Josvassen underviser også på kurset

Gemt den 01-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students