AUD; Fordybelseskursus B: Implanterbare høreløsninger

Kursusindhold

Det audiologiske område omfatter mange forskellige behandlingsløsninger for høretab.

Kurset giver en teknisk introduktion til implanterbare høreløsninger bl.a. cochlear implantater (CI) og benforankrede høreløsninger (BAHS), som udgør en voksende andel i behandlingen af de medfødt svære høretab, pludselig døvhed, blandede høretab m.m.

Der vil blive sat fokus på kandidatur, det kirurgiske indbreb, tilpasning af høreløsning samt lydprocessering.

Engelsk titel

Implantable Hearing Solutions

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • teknologier indenfor Implanterbare høreløsninger – fordele og udfordringer.

 

Færdigheder i at:

 • sætte sig ind i national og international behandling, kirurgi, tilpasning, samt lydprocessering med cochlear implantater (CI), benforankrede høreløsninger (BAHS), Hjernestammeimplantet (ABI) m.fl på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.

 

Kompetencer til at:

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for implanterbare høreløsninger
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Eksaminanden kan

 • sætte sig ind i behandling og tilpasning af cochlear implantater (CI), benforankrede høreløsninger (BAHS), Hjernestammeimplantet (ABI) m.fl på et niveau så vedkommende kan læse den relevante litteratur selvstændigt;
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv;
 • formidle den opnåede viden til kolleger.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her

Undervisningen vil bestå af oplæg/​forelæsninger med brug af relevante cases. Der vil være aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen vil være baseret på videnskabelige publikationer inden for feltet samt baggrundslitteratur dækkende de fundamentale teorier i feltet. Undervisningen vil ligeledes indbefatte en praktisk undervisningsgang med hands-on introduktion til lydprocessorer, tilpasningssoftware mm.

Undervisningsslides vil være på engelsk for at reflektere litteraturen. Undervisningen vil primært foregå på dansk, men nogle moduler vil foregå på engelsk. Der vil dog altid være mulighed for at stille spørgsmål på dansk.

Det anbefales, at man har taget Audiologi 1 eller tager det sideløbende med dette kursus.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0022EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rikke Vang Christensen   (6-797072726c6a476f7c7435727c356b72)
Underviser

Underviser er Maria Grube Sorgenfrei og Jessica Ågren

Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students