AUD; Audiologi 2

Kursusindhold

Audiologi l og ll udgør tilsammen et studiemønster i audiologi og giver kompetence i audiologi, dvs. i at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere indsatser specielt tilrettelagt for hørehandicappede (herunder døve) som fx rehabilitering, behandling (fx med høreapparat, CI), træning og undervisning. Til dette mål hører, at den studerende bliver i stand til at læse og forholde sig kritisk til fagets primærlitteratur, således at hun eller han kan vurdere
argumentation og dokumentation for bl.a. de forskellige årsager, som fører til et hørehandicap, og nye tiltag inden for rehabiliteringen.

Desuden øger studiemønsteret den studerendes forudsætninger for at formidle viden om hørehandicap til andre. Det gælder både til de hørehandicappede selv og deres pårørende, og det gælder til andre uddannelses- og faggrupper. En eventuel profil som audiolog vil være afhængig af den samlede BA-uddannelse og kandidatuddannelse, som studiemønsteret i audiologi indgår i.

Engelsk titel

Audiology

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen

2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning

Inden prøven aflægges, skal Audiologi I være bestået.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Der er dog ekstern censur, hvis kurset tages under KA 2019-ordningen
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Praktik
 • 15
 • Eksamensforberedelse
 • 145,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0013FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • David Jackson Morris   (7-6d76787b7b727c49717e7637747e376d74)
 • Regitze Ardenkjær-Husted   (14-786b6d6f7a806b346e7b797a6b6a466e7b7334717b346a71)
Gemt den 31-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students