ÅU ARAB, særligt studeret emne med sprog (F23)

Kursusindhold

Kurset omfatter fokuserer på dagsaktuelle emner og omfatter læsning af tekster, dagsaktuelle avisartikler, uddrag af litteratur og diskussion af disse emner på arabisk i en kombination med genopfriskning af elementer fra den arabiske grammatik med vægt på anvendelse af verber, deres former, og evt. andre emner fra teksterne som f.eks. sætningskonstruktioner.

Kurset og dermed undervisnings kan også inddrage forskellige arabiske teksttyper indenfor moderne kulturel produktion som f.eks. diverse moderne litterære genrer, film, video og musik.

Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Undervisningen baseres på de studerende aktive deltagelse og det forventes at de studerende forbereder indlæg til de enkelte undervisningsgange. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative og analytiske kompetencer vedligeholdes ved skriftlige opgaver både i form af oplæg til de enkelte undervisningsgange. opgave er at facilitere undervisningen med tekstforslag m.v.

Engelsk titel

ÅU ARAB,

Uddannelse

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Udbydes via Åbent Universitet

 

Målbeskrivelse

BA 2019-tilvalgsordning
Særligt studeret emne med sprog (aktivitetskode HARB10191E)

BA 2019 studieordning
Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (aktivitetskode HARB00751E)

 

Holdundervisning med indlæg fra de enkelte studerende.

Undervisningsmateriale udsendes 14 dage inden kursusstart

Gennemført arabisk propædeutik A og B eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 20
  • Total
  • 20

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HARÅ0020FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.

Se aktuel prisoversigt på https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/

 

Skemagruppe
Onsdage fra 17-19 i 14 uger. Første gang onsdag den 8. februar
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Ulla Prien   (5-72746b6770426a776f306d7730666d)
Underviser

Ulla Prien, prien@hum.ku.dk

Gemt den 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students