ØST, Introduktion til et slavisk sprog (polsk) (E22)

Kursusindhold

I løbet af kurset lærer den studerende at læse polske tekster af stigende sværhedsgrad. Tekstlæsningen indebærer dels praktisk udtaletræning og dels teoretisk fonetik samt oversættelse af de læste tekster til dansk med henblik på forståelse af teksterne samt opøvelse af et ordforråd, svarende til den i undervisningen gennemgåede del af det begyndersystem, der arbejdes med, samt et supplerende pensum.

De læste tekster udgør grundlaget for den samtaletræning, der skal gøre den studerende i stand til at føre en enkel samtale på polsk. Med udgangspunkt i de læste tekster og supplerende materiale lærer den studerende at identificere forskellige ordformer (morfologi) og at bruge dem korrekt i forskellige kontekster (syntaks) samt at foretage grammatisk analyse af materiale på russisk. Endvidere lærer den studerende at oversætte mellem dansk og polsk.

Modulet bestås ved en mundtlig eksamen, hvor den studerende prøves i læsning og oversættelse af en polsksproget tekst.

Engelsk titel

Introduction to a Slavic language (Polish)

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
 • Fagstudieordning for Kandidattilvalget i østeuropastudier 2019
   
Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning:
Introduktion til et andet slavisk sprog for studerende med specialisering i ruslandsstudier (aktivitetskode HRUK03491E)
Introduktion til et andet slavisk sprog for studerende med specialisering i balkanstudier (aktivitetskode HBAK03491E)

KA-tilvalg 2019-studieordning:
Introduktion til et slavisk sprog (polsk) (aktivitetskode HPLK13611E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige opgaver. Evt. supplerende vejledning vedrørende individuel fagspecialisering.

Oplyses i forbindelse med undervisningen.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 112
 • Forberedelse (anslået)
 • 300,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Polsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEK0115EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anita Pluwak   (6-726e7779636d426a776f306d7730666d)
Underviser

Anita Pluwak, pluwak@hum.ku.dk

Gemt den 09-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students