ØST, Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (F23)

Kursusindhold

Skriftlige oversættelsesøvelser fra dansk til bosnisk, kroatisk, montenegrinsk eller serbisk og andre former for skriftlig sprogproduktion på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk eller serbisk

Gennemgang af sætningstyper, ordstilling/ledstilling, tempusfølge, aspektbrug, modusbrug, diatese, kasusbrug mm.

Ugentlige afleveringer af skriftlige oversættelser med efterfølgende gennemgang

Engelsk titel

Written Communication in Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode HBAB01321E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB10211E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af skriftlige øvelser.

Tekster og mediefiler på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Sproglige håndbøger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 164,25
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Serbokroatisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEB0111FU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-7468797b74686b7a476f7c7435727c356b72)
Underviser

Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk

Gemt den 27-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students