ØST, Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (E22)

Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder de studerende har erhvervet sig i kurserne Propædeutik A og B. Der arbejdes således videre med indlæring af former og sætningskonstruktioner, nu med henblik på at den studerende ikke blot skal beherske disse, men også beskrive dem.

Samtidigt undervises der i skriftlig oversættelse fra bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk til dansk. Herunder opøves endvidere færdighed i at sondre mellem de fire sprog i henhold til lydlige, ordforrådsmæssige, grammatiske og retskrivningsmæssige særtræk.

Teksterne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk og tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære tekster, der for så vidt muligt berører samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kursus: ”Østeuropas aktuelle forhold”.

Engelsk titel

Translation into Danish from Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Østeuropastudier 2019-ordningen med specialisering i Balkanstudier
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode  HBAB01281E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode HBAB10161E)

Seminar med oplæg om grammatiske emner, oversættelsesproblematikker, fælles opgavegennemgang af bl.a. ugentlige grammatiske øvelser og kursusdeltagernes ugentligt indleverede oversættelser.

Tekster på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk, grammatiske øvelser, oversættelsesøvelser, grammatikhåndbøger.

Det anbefales at kursusdeltageren har afsluttet/agter at afslutte Propædeutik A og Propædeutik B på samme uddannelse eller har opnået samme færdigheder på anden vis inden kurset påbegyndes

Pensum til dette kursus består i 200-300 siders grammatisk fremstilling på dansk og norsk samt 50 siders autentisk tekst på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. I løbet af kurset oversættes ca. 10 normalsider af sidstnævnte til dansk.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der fokuseres på formativ feedback på såvel oversættelse som grammatiske kommentarer undervejs i undervisningsforløbet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 144,25
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Serbokroatisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEB0102EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-7165767871656877446c7971326f7932686f)
Underviser

Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk

Gemt den 16-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students