Menneskerettigheder og Udvikling

Kursusindhold

Menneskerettigheder er en central del af udviklingsbistanden. 2030-dagsordenen med de globale, bæredygtige udviklingsmål bygger på menneskerettigheder og både regeringer, civilsamfundsorganisationer og internationale organer følger og fremmer den rettighedsbaserede tilgang i deres politikker og implementering af udviklingsprogrammer.

 

De studerende vil blive introduceret til nationale og internationale menneskerettighedssystemer og tendenser i udviklingstilgange, heriblandt især den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling. Vi vil fokusere på centrale menneskerettighedsrammer og -mekanismer, 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og en forståelse af ulighed som en del af både udviklings- og menneskerettighedsdagsordenen. Vi vil ligeledes diskutere menneskerettighedernes relevans i forhold til store globale udfordringer såsom klima, tech og Covid 19 responsen.

 

Kurset vil give en akademisk gennemgang af en menneskerettighedsbaserede strategi og fokusere på specifikke menneskerettighedsstandarder, værktøjer og aktører samt kritisk diskutere, om og hvordan disse kan bruges til at fremme menneskerettighedsansvar i bæredygtig udvikling. Dette vil indebære en analyse af forbindelserne mellem menneskerettigheder og demokrati, religion, ligestilling mellem kønnene og teknologi. Den private sektors stigende rolle i udviklingen vil ligeledes blive introduceret og redskaberne til overvågning af deres respekt for menneskerettigheder vurderet kritisk.

Engelsk titel

Human Rights and Development

Uddannelse

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

Kandidatuddannelsen i Security Risk Management

 

Bemærk: Det er kun muligt at følge ét kursus med 3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave som eksamensform, da eksamensperioden er sammenfaldende

 

I efteråret 2022 og foråret 2023 tilbydes kurset også til studerende på

- Kandidatuddannelsen i Social Data Science

- Bachelor- og kandidatuddannelser i antropologi

- Bachelor- og kandidatuddannelser i økonomi

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

Målbeskrivelse
Viden:
 
Når kurset er gennemført, vil den studerende:
 • have en overordnet forståelse af menneskerettighedsstandarder, principper samt menneskerettighedssystemet på nationalt og internationalt niveau. 
 • have viden om relationer mellem menneskerettigheder, udvikling, demokrati, religion, ligestilling, intersektionalitet samt menneskerettigheders relevant for tech og epidemibekæmpelse (Covid 19)
 • have forståelse for den private sektors menneskerettighedsansvar og centrale akademiske diskussioner knyttet til forhandlinger om en konvention på området.

 

Færdigheder:

Ved kursets afslutning vil eleverne kunne:
 • formidle de mest centrale tendenser i forbindelserne mellem menneskerettigheder, udvikling og bæredygtig udvikling
 • forklare den rettighedsbaserede tilgang og udtrykke nuancerede perspektiver om dens anvendelighed og effekt
 • kritisk vurdere forbindelserne mellem menneskerettigheder og den nuværende internationale udviklingsramme, 2030 Agenda for Bæredygtig Udvikling.
 
Kompetencer:
 
Ved kursets afslutning vil eleverne kunne:
 • forklare og forsvare forskellige teoretiske holdninger og modeller, der trækker på den litteratur og empiriske cases, der er fremlagt i løbet af kurset.
 • anvende teoretisk viden i forbindelse med den menneskerettighedsbaserede tilgang på specifikke og relevante cases og være i stand til at foretage informerede og analytiske vurderinger af dens anvendelse og begrænsninger.
 • forklare og kritisk reflektere over sammenhænge mellem menneskerettigheder, ulighed og bæredygtig udvikling.

Kurset vil være en blanding af fremlæggelser af underviseren og af studerende samt gruppearbejde.

Hermed præsenteres udvalgte tekster fra pensum på baggrund af fagets tematikker:

Menneskerettighedssystemet og den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling, 2030 dagsordenen:

 

Lagoutte, S., ' The Role of State Actors within the National Human Rights System', Nordic Journal of Human Rights, 37(3), 2019, (s. 177-194).

 

Alston, Phillip and Robinson, Mary: The Challenges of Ensuring the Mutuality of Human Rights and Development Endeavours, Human Rights and Development, Towards Mutual Reinforcement, Oxford University Press (s. 1-18)

 

Golub, Stephen, Less Law and Reform, More Politics and Enforcement: A Civil Society Approach to Integrating Rights and Development, Human Rights and Development, Towards Mutual Reinforcement, Oxford University Press (kap. 13, s. 297- 324)

 

Robinson, Mary, What Rights Can Add to Good Development Practice, in Human Rights and Development, Towards Mutual Reinforcement, Oxford University Press (kapitel 3, s. 25 -41)

 

Sen, Amartya, 2004., Elements of a Theory of Human Rights, Philosophy & Public Affairs, Vol. 32, No. 4 (Autumn, 2004), (s. 315-356) 

 

Whelan, D.J., 2018, ‘Conflating Human Rights and Economic Justice – A Genealogy of the Right to Development’, in Labonte, M. and K. Mills (eds.) Human Rights and Justice: Philosophical, Economic and Social

Perspectives. New York: Routledge, (s. 56-79).

 

Menneskerettigheder og økonomisk ulighed:

Davis, Martha F. “The Human (Rights) Costs of Inequality: Snapshots from a pandemic” in Covid 19 and Human Rights (s. 67-77)

Farmer, P., 2004. Health, Human Rights, and the New War on the Poor, University of California Press, (s. 29 - 50).

 

Jensen, S.L.B., Christiansen, C.O., 2019, 'Histories of Global Inequality: Introduction' in S.L. B. Jensen and C.O. Christiansen (eds.), Histories of Global Inequality: New Perspectives, London: Palgrave Macmillan, (s. 1-32)

 

Koob, S. A., Jørgensen, S. S. & Sano, H.-O., 2018. Human rights and economic growth - an econometric analysis of the rights to education and health, Copenhagen, Denmark: The Danish Institute for Human Rights.

 

Menneskerettigheder og Covid 19:

 

Aziz, Zarizana Abdul og Janine Moussa i “COVID-19 and Violence against Women: Unprecedented impacts and suggestions for mitigation” in Covid 19 and Human Rights (s. 100 -112)

 

Cathaoir, Katharina Ó (2021), Human Rights and Health in Times of Pandemics: Necessity and proportionality in Covid 19 and Human Rights, Routledge, (s. 35 – 48).

 

Greene, Alan (2020), Emergency powers in a time of pandemic, 2020, (Kapitel 2, s. 35 – 59 og kap. 3,  s. 61 – 92)

 

Jimenez, Elina Castillo, Racial Justice to the Forefront: Do Black Lives Matter in international law? In Covid 19 and Human Rights, (s. 82 -99)

 

Menneskerettigheder og tech:

 

Callamard, Agnés, 2019, “The Human Rights Obligations of Non-State Actors” in Human Rights in the Age of Platforms, The MIT Press. (s. 191 – 218).

 

Jørgensen, Rikke Frank, 2019, “Introduction”, in Human Rights in the Age of Platforms, The MIT Press. (s. xvii - xxxvii)

 

Zuboff, Shoshana, 2019, ““We Make Them Dance”: Suveillance Capitalism, The Rise of Instrumentarian Power, and the Threat to Human Rights” in Human Rights in the Age of Platforms, The MIT Press, (s. 3-40).

 

Menneskerettigheder og den private sektor:

 

Carrillo-Santarelli, Nicolás (2018), A DEFENCE OF DIRECT INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS OF (ALL) CORPORATIONS in The Future of Business and Human Rights, Cambridge University Press, (s. 33-61).

 

UN, 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, New York: United Nations, (s. 6-36)

 

Van Ho, Tara L (2018) ‘ BAND-AIDS DON ’ T FIX BULLET HOLES ’ : IN DEFENCE OF A TRADITIONAL STATE-CENTRIC APPROACH * in The Future of Business and Human Rights, Cambridge University Press, (s. 111 – 136).

Ingen særlige. En interesse for menneskerettigheder og udvikling er en fordel.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Synopsis mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18368U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
 • Institut for antropologi
 • Social Data Science
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karina Viebke Pultz   (3-7a857f4f7875823d7a843d737a)
Gemt den 21-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students