Strategisk styring og ledelse i den offentlige sektor

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i offentlige organisationers behov for at sætte retning og sikre følgeskab. Der skal etableres en strategi, der kan tilbyde en troværdig vej frem mod organisationens mål. Men hvad vil det sige at etablere en strategi – og hvad vil det sige at agere strategisk på organisationsniveau? Hvad adskiller offentlig strategi fra andre organisationers?

 

Ledelse og styring er hinandens forudsætninger, ledelsen bliver strategisk og styringen relationel. Det stiller nye krav til organisationens strategi.

 

På kurset ”Strategisk ledelse og styring i den offentlige sektor etableres en ramme for strategisk tænkning. En række strategiske perspektiver gennemgås, og vi ser på, hvordan strategier manifesterer sig i den offentlige sektor. Kurset afsluttes med en drøftelse af de krav til ledelse og styring, der tegner sig i horisonten.

 

Kurset tager aktuelle eksempler på strategier i den offentlige sektor op, og analyserer strategiernes virkemåde

 

Foreløbig gennemgangsplan

 

 • Introduktion til kurset, til strategisk styring og til koblingen mellem ledelse og styring.
 • Hvad er strategi: fire perspektiver på strategi
 • Meningsskabelse i organisationen
 • Styringsteknologier
 • Klassisk styring
 • Legitimitet og strategi
 • Strategi og motivation
 • Visioner
 • Narrativ strategi
 • Magt og strategi
 • Selvstyring
 • Gæst
 • Politiske grænser for strategi
 • Nye krav og udfordringer
Engelsk titel

Strategisk styring og ledelse i den offentlige sektor

Uddannelse

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

Kandidatuddannelsen i Security Risk Management

 

I foråret 2023 tilbydes kurset også til studerende på

 

- Kandidatuddannelsen i Social Data Science

- Bachelor- og kandidatuddannelsen i Sociologi

- Bachelor-og kandidatuddannelsen i Økonomi and Master Programmes in Economics

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

Målbeskrivelse

Viden:

Kursets mål er, efter endt undervisning, at sætte den studerende i stand til at forstå fremkomsten af nye strategiske redskaber, og sætte dem i relation til den fremherskende styringsfilosofi. Den studerende skal efter endt undervisning have tilegnet sig viden om og forståelse for de almindeligste redskaber i strategisk offentlig ledelse og styring.

 

Færdigheder:

Kurset skal opbygge den studerendes evne til at agere strategisk under givne udfordringer, samt at anerkende og anvende disse udfordringer, som strategiske ressourcer.

 

Kompetencer:

Kurset skal sætte den studerende i stand til

 

 • At forstå og genkende strategiske initiativer i den offentlige sektor
 • At vurdere hvordan strategisk ledelse og styring spiller sammen i organisationen
 • At analysere konkrete offentlige strategier, og sætte dem ind i kontekst
 • At analysere kritikken af offentlig styring, og nye styringsredskabers muligheder som svar herpå 
 • At foreslå konkrete strategiske løsninger på udvalgte udfordringer

 

Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning, studenterinddragelse og caseanalyse af konkrete eksempler på strategi. Der forventes at være eksterne oplægsholdere.
Det forventes, at de studerende tager aktivt del i diskussioner på holdet.

 • Whittington, Richard: Hva er strategi?
 • Klausen, Kurt Klaudi: Offentlig organisation, Strategi og ledelse
 • Suchman Mark: Managing Legitimacy: Strategic and institutional approaches
 • Schnoor, Michala: Narrativ organisationsudvikling – af forme fælles mening og handling, Dansk Psykologisk Forlag, 2016.
 • White, Michael; Narrativ teori, Hans Reitzels Forlag, 2006
 • Barry D. / Elmes, M. Strategy retold: Towards a narrative view of strategic discourse
 • Fog, K.: Branding gennem storytelling
 • Andersen, Niels Åkerstrøm: The emplyee in the sign of love
 • Pfeffer, Jeffrey: Symbolic action: language, ceremonies and settings
 • Daugaard Jensen, Kontrol I det stille
 • Mayne, John: Challenges and lessons in implementing results-based management
 • Behn, Robert D.: Why Measure performance? Different purpose require different measures
 • Collins, J.C., Porras, J.: Organizational Vision and Visionary Organizations
 • Bohni, Timo Klindt: På sporet af fremtidens offentlige sektor. Erhvervspsykologi, juni 2019
 • Brinkmann, Svend, Svend Brinkmann: Elsker du din chef? Lad være! Politiken, 19. november 2018
 • La Cour, Anders, Højlund, Holger, Afføringsskemaer som teknologi
 • Andersen, Niels Åkerstrøm: Styring af styringsværktøjer
 • Whittington, Richard: Completing the practice turn in strategy research
 • Grønnegård Christensen, Jørgen, Mortensen, Peter Bjerre: I politikkens vold
 • Pedersen, Ove Kai: Konkurrencestaten
 • Pedersen, Ove Kai: Reaktionens tid
 • Boje, David M. Storytelling Organizations

 

Cases:

 • Vive 2021: Forsøg med Burgsorg-modellen i Ikast-Brande Kommune,
 • By og Havn: Forretningsstrategi 2020-2023
 • Hvidvasksekretariatet 2022, Anklagemyndigheden, 2022: Årsrapport fra Hvidvasksekretariatet 2021
 • Forsvarsministeriet 2022: Mål- og resultatplan or Forsvaret 2022
 • Lolland Kommune 2019: Femernstrategi
 • Lolland kommune 2019: Lolland lever livet – plan og udviklingsstrategi 2019 – 2030
 • Sundheds- og ældreministeriet 2016: Politisk aftale om model for patientansvarlige læger
 • Børne- og undervisningsministeriet 2021: Vidensopsamling om folkeskolereformens følgeforskningsprogram 2014-2018

I alt ca. 1100 sider

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives løbende feedback samt feedback i forlængelse af afleveringen af opgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18271U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
 • Sociologisk Institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mads Teisen   (11-766a6d7c377d6e727c6e774970766a7275376c7876)
Gemt den 03-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students