Kernefag: Evaluering

Kursusindhold

Den overordnede formål med faget er at iværksætte en dynamik i erkendelsen hos de studerende mellem dels teoretisk viden om evaluering og dels evalueringspraksis (forstået både som empirisk fænomen og som de studerendes greb om egen udvikling af en reflekteret evalueringspraksis).

 

Dette formål tilgodeses via engagement i følgende emner:

 

 • Evaluering som aktuelt samfundsmæssigt fænomen
 • Evalueringsteori
 • Evaluering af komplekse evaluander (så som projekter, innovation)
 • Evalueringsmodeller
 • Anvendelse af evaluering
 • Etik og god praksis i evaluering
 • Institutionalisering og kapacitetsopbygning vedr. evaluering
 • Evaluative praksisser og deres konsekvenser i forskellige organisatoriske og politiske sammenhænge
Engelsk titel

Core Subject: Evaluation

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Evaluering. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Evaluering.

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

 

 

Målbeskrivelse

Viden:

 • Viden om alle væsentlige dimensioner i evalueringsteori
 • Viden om en række væsentlige evalueringsmodeller
 • Viden om teori om evaluering som samfundsmæssigt fænomen

 

Færdigheder:

 • Færdigheder til at analysere en evalueringssituation
 • Færdigheder til på den baggrund at vurdere fordele og ulemper ved forskellige evalueringstilgange

 

Kompetencer:

 • Kompetence til selvstændigt at bestille, planlægge og gennemføre evaluering
 • Kompetence til at vurdere kvaliteten af evalueringsprocesser og brugen af evaluative data
 • Kompetence til at reflektere over egen og andres evalueringspraksis

Forelæsninger. Diskussioner. En udbredt arbejdsform vil tillige være besvarelse af en række kortfattede cases (vignetter), som alle er praksis-baserede. De studerende vil blive bedt om handlingsforslag, som skal begrundes og diskuteres. Endvidere vil de studerende afslutningsvis analysere en selvvalgt case.

Peter Dahler-Larsen: Evaluering af Projekter – og andre ting, som ikke er ting. Syddansk Universitetsforlag. 2. udgave 2018.

 

Evert Vedung: Utvärdering i Politik och Förvaltning. Studentlitteratur. Nyeste udgave.

 

Endvidere boguddrag og artikler, alt ca 1900 sider.

Kendskab til samfundsvidenskabelig metode. Kendskab til offentlig forvaltning.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

Hver studerende/gruppe får feedback på forslag til den frie opgave tidligt i semesteret.

Senere i semesteret får man feedback på fyldigere udkast.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18017U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Dahler-Larsen   (3-746870446d6a77326f7932686f)
Gemt den 28-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students