Personlighedspsykologi

Kursusindhold

Personlighedspsykologi er den del af psykologien, der fokuserer på det enkelte individ og det enkelte individs livshistorie, intraindividual forskelle og forskelle mellem mennesker under temaer som for eksempel selvet, subjektivitet, identitet og personlighed. Der introduceres til en bred vifte af forskellige metodologiske og teoretiske traditioner herunder trækteori, psykoanalyse, eksistenspsykologi, fænomenologi, kognitiv psykologi og forskellige sociokulturelle teorier med fokus på at formulere grundlagsproblemer. Kursets formål er at introducere den studerende til grundlæggende teorier og deres anvendte metoder samt sammenhængen mellem teori og metode. Formålet er også at præsentere eksempler på banebrydende empirisk forskning med fokus på at skabe en bred og mangeaspektueret forståelse for personligheden og dens udvikling.

Engelsk titel

Personality Psychology

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere bredt og dybt kendskab til udvalgte personlighedspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser
 • kunne redegøre for disse teoriers historiske traditioner inden for personlighedspsykologien
 • have kendskab til personlighedspsykologiske metoder


Færdigheder

 • kunne analysere teoriers og metoders muligheder og begrænsninger ved anvendelsen i forhold til den givne problemstilling


Kompetencer

 • kunne kritisk tage stilling til teoriernes og metodernes udsagnskraft.

 

Undervisningen består af forelæsninger, der dækker teori, metode og empiriske undersøgelser.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen

Ingen særlige forudsætninger.

Ikke relevant

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Prøveformsdetaljer
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 10 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Øvelser
 • 14
 • Total
 • 70

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21104U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Simo Køppe   (11-786e72743370746a75756a4575787e33707a336970)
 • Tone Roald   (10-787372693276736570684474777d326f7932686f)
Gemt den 20-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students