Psykiatri

Kursusindhold

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnostiserbare psykiatriske lidelser og deres behandling indenfor børne- og voksenområdet. I fagelementet præsenteres de studerende for centrale emner indenfor psykiatri, herunder, psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik.

Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk
sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.

Engelsk titel

Psychiatry

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere grundlæggende viden om den psykiatriske arbejdsmåde, herunder psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik.
 • have indsigt i empirisk viden om psykisk sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.
 • have kendskab til psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens.
   

Færdigheder

 • kunne identificere, beskrive og analysere centrale elementer ved psykiatriens diagnostik og behandling.
   

Kompetencer

 • være i stand til at erkende den syge tilstand fra den normale.
 • være i stand til at anvende udredning, diagnostik og behandling af psykiske lidelser (ofte i samarbejde med læge) med henblik på et fremtidige arbejde som psykolog.
 • at vide, hvornår der påkræves en henvisning til eller/og et samarbejde med en psykiater

Undervisningen består af forelæsninger.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.

Det anbefales, men kræves ikke, at Klinisk psykologi følges samtidig med eller er bestået forud for Psykiatri.

Ikke relevant
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB11013U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

14 uger, med start uge 36
Placering
Efterår
Skemagruppe
C
Kapacitet
Forelæsning 250 stud.
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • mnx612 mnx612   (11-6b6663306a6369676f6370427467696b71706a30666d)
Gemt den 06-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students