Valgfag: Praktisk Teologi: Prædikenens Teologi: forstyrrelse og resonans

Kursusindhold

Prædikenens teologi: forstyrrelse og resonans

Valgfagskursus inkl. efter-og videreuddannelse.

Mandag eftermiddage kl. 15-19 x 7 (28 timer i alt). Første gang: mandag 13. sept.2021

 

Prædikenens teologi: forstyrrelse og resonans

Klassiske teologiske tekster beskriver prædikenens teologi som en forstyrrelse af menneskets selvkredsen, mens nyere empiriske undersøgelser påpeger, at kirkegængere efterlyser prædikanter som er autentiske i deres forkyndelse. Det gennemgående fokus på autenticitet kan synes som en overbelastning af prædikantens person såvel som en problematisk underkendelse af budskabet til fordel for budbringeren. Til brug for en dybere forståelse af dette krav problematiseres forståelsen af autenticitet i betydningen af at finde ind til den enkeltes sande kerne. Som alternativ undersøger vi, hvorvidt behovet for autenticitet kan fortolkes og udøves i retning af resonans, som beskrevet af den tyske sociolog, Hartmut Rosa og hvordan dette forholder sig til spørgsmålet om forstyrrelse.

Kursets kildematerialet består af tekster og prædikener af Martin Luther King, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Søren Kierkegaard, John McClure, Charles Campbell, Marianne Gaarden m.fl. Den amerikanske homiletiker, Charles Campbell, Duke University, deltager som gæsteforelæser i starten af semesteret og vi læser hans nye Scandal of the Gospel: Preaching and the Grotesque samt uddrag fra Preaching Fools. The Gospel as a Rhetoric of Folly

Som analyseredskab for at undersøge forskellige prædikanters teologiske profil skelnes mellem fire basale teologiske tilgange i form af 1) Den eksistentielle tilgang (f.eks. Tillich), 2) Den transcendente tilgang f.eks. Barth og Thurneysen), 3. Den etisk-politiske tilgang (f.eks. King, Gadegaard) 4.Den relationelle tilgang (Gaarden, Lindhardt 2015).

Kurset udbydes i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter og som repræsentant herfra medvirker lektor Kjeld Slot Nielsen m.fl. som gæsteundervisere med udgangspunkt i deres nye bog: Prædikenhåndbogen 2020.

Engelsk titel

Theology of Preaching: interruption and resonance

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAPTVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAVFPT4U

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere. 

The course is planned with physical attendance, but can also be accessed as live streaming of registered participants. 

Holdundervisning

Barth, Karl, Homiletik: Wesen und Vorbereitung der Predigt 1966 [1933] eller Prædikenens Forberedelse oversat af Regin Prenter 1938 (uddrag)

Barth, Karl & Eduard Thurneysen, Kom, Skaber Aand! Prædikener 1930 [1924]. (uddrag)

Barth, Karl Den Gefangenen Befreiung; Predigten aus den Jahren 1954–59 (eller 1959; Deliverance to the Captives) (uddrag)

Bonhoeffer, Dietrich, Predigten, Auslegungen, Meditationen 1925-1945, 1984 eller The Collected Sermons of Dietrich Bonhoeffer, 2012 (uddrag)
Campbell, Charles
The Scandal of the Gospel: Preaching and the Grotesque, udk. Okt. 2021
Preaching Fools. The Gospel as a Rhetoric of Folly (uddrag)

 

Gaarden, Marianne Prædikenen som det tredje rum (uddrag)

King, Martin Luther Jr. A Knock at Midnight. Inspiration from the Great Sermons of Reverend Martin Luther King, Jr. Ed. C. Carson & P. Holloran, New York: Warner Books, 1998

Lorensen, Marlene Ringgaard
”Nyere nordisk homiletik: Empirisk vending, fremmedhed og resonans” i: Norsk Tidsskrift for Praktisk Teologi 1/2020, nr. 37, s. 42-53
”At drive teologi 'som om intet var hændt': - Barths homiletik læst som kontekstuel teologi”. I: M. R. Lorensen, C. S-V. Põder, & N. H. Enggaard (red.), Eftertænkning og genopførelser: Festskrift til Bent Flemming Nielsen (s. 209-230). København: Eksistensen Akademisk, 2019.
”Prædikenen mellem autenticitet og resonans”. I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, nr. 156, s. 45, 2019.

McClure, John

Claiming Theology in the Pulpit (uddrag)

Otherwise Preaching (uddrag)

 

Rosa, Hartmus Resonans. En sociologi om forholdet til verden, 2021.

 

Slot, Kjeld et al. Prædikenhåndbogen 2020. Eksistensen Akademisk (udkommer i marts 2021)

Se studieordningen

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAPTVBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang er i uge 36
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marlene Ringgaard Lorensen   (3-7176704478697370326f7932686f)
Underviser

Marlene Ringgaard Lorensen

Gemt den 14-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students