Valgfag: Det Nye Testamentes Eksegese: Early Christians and Incarceration

Kursusindhold

This elective course explores the relationship between early Christian communities and incarceration in the Roman world. The driving questions of the course are (1) how the history of the earliest Christians can inform our understanding of the history of incarceration and (2) how the history of incarceration can inform our understanding of the emergence of Christianity as religion. 

 

The topics of the course will include: 

 • What did different types of sites of incarceration look like, and how does this help us understand various New Testament writings and early Christian communities?
 • What were the different Roman ideologies of incarceration, and how do these ideologies inform emerging Christian theologies?
 • What were the lived experiences of prisoners in Roman antiquity, and how does the lived experience attested in the New Testament and early Christian writings and graffiti compare?

Throughout the course, students will read primary literary sources both in original languages [mainly in Greek or Latin] and in translation. Key early Christian texts include the gospels, letters of Paul, Acts of the Apostles, Revelation, early martyr acts, Perpetua, Tertullian and Cyprian, and Eusebius. Student will read secondary literature on Roman history, the New Testament and ancient Christianity, and theoretical sources on the topic of critical prison/carceral studies. Students will also work with archaeological, papyrological, and epigraphic sources, with special pedagogical attention to how to use such sources and how they help us produce knowledge about early Christians and incarceration. 

 

The course also has a digital humanities component. As a part of pursuing the question, “What did an ancient prison look like?,” students will have the opportunity to work with photogrammetry technologies to produce 3D models of ancient prisons. Additionally, students will use Virtual Reality (VR) headsets to explore 3D models of ancient prisons. 

 

The course is based on the principle of research-based teaching and teaching-based research. As such, it is based on my current book project, Early Christians and Incarceration

 

Engelsk titel

Early Christians and Incarceration

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEANTVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAKVNT3U

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 • grundlæggende viden om af Det Nye Testamentes eksegeses forskningshistorie,
 • færdigheder i kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til dette emne,
 • færdigheder i klar og sammenhængende mundtlig og skriftlig formidling af den opnåede indsigt,
 • kompetencer til at identificere og strukturere egne læringsbehov indenfor emnet.

 

Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 • avanceret og specialiseret viden om Det Nye Testamentes eksegeses forskningshistorie,
 • færdigheder i selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til dette emne,
 • færdigheder i at udvælge og anvende relevant litteratur og til både enkel og problembevidst formidling af et fagligt indhold samt til at diskutere dette indhold i en aktuel samfundsmæssig kontekst.
 • kompetencer til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

 

En kombination af hjemmearbejde, fælles gennemgang af tekster, korte forelæsninger, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige hjemmeopgaver (med individuel og kollektiv feedback)

Lektionsplan med litteraturliste lægges ud på Absalon inden semesterstart.

 

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEANTVBAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Studerende under Åbent Universitet og Fleksibel Master – se link

Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6.
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Matthew David Larsen   (3-6f666e427667716e306d7730666d)
Underviser

Matthew Larsen

Gemt den 16-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students