BA-5. semester: Det Nye Testamentes Eksegese 3 - Hold A og B

Kursusindhold

Målbeskrivelse:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Romerbrevet og Johannesevangeliet samt deres kontekst.

 • Forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont og bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser.

 • Færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag.

 • Evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene.

   

  Sagt på en anden måde:

  I forbindelse med og som resultat af tekstgennemgangen skal I kunne

  (a) oversætte de intensivt læste tekststykker fra Romerbrevet og Johannesevangeliet,

  (b) analysere tekststykkerne syntaktisk – og

  (c) mindst lige så vigtigt: redegøre præcist og indsigtsfuldt for de enkelte tekststykkersbetydning både inden for det enkelte tekststykke og i forhold til teksten som helhed.

  I forbindelse med og som resultat af gennemgangen af bifagsstoffet skal I kunne

  (d) redegøre for hovedindholdet af det læste stof til indledning og nytestamentlig teologi og

  (e) forholde jer kritisk til de læste fremstillinger.

   

  Der er afsat ca. 20 arbejdstimer om ugen for den ’gennemsnitlige’ studerende. Ca. seks af disse aflægges i undervisningen, dvs. der kræves ca. to og en halv forberedelsestimer forud for hver undervisningstime.

  Ved tekstgennemgange kan den afsatte tid kan med fordel anvendes således:

 • Ca. to timer til grundig læsning af teksten på græsk, herunder syntaktisk analyse af de mest komplicerede vers

 • Ca. en halv time til at skrive en parafrase af teksten, dvs. inddeling i afsnit og anførelse af hvert afsnits hovedpointer. Til det formål anvendes en egnet kommentar.

  Ved bifagsstof kan den afsatte tid med fordel anvendes således:

 • Ca. to timer til læsning af den pågældende tekst

 • Ca. en halv time til at skrive en kort sammenfatning af tekstens pointer og evt. spørgsmål til timen

 

Bifagsstof (ca. 350 sider)

Indledning 3:

Engberg-Pedersen, T. & K. B. Larsen, “Indledning” i Læsninger i Romerbrevet (ca. 20 sider). Absalon

Painter, J., “Johannine Literature: The Gospel and Letters of John” i The Blackwell Companion to the New Testament (red. D. E. Aune; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010), 344-372. Online

Attridge, Harold W.. “John, Gospel of” i Religion Past and Present, Brill Online, 2015.

Nytestamentlig teologi:

Räisänen, H., The Rise of Early Christian Beliefs: The Thought World of Early Christians (Minneapolis, MN: Fortress, 2010), 79-405 (med billeder). Anskaffes af de studerende.

 

Engelsk titel

New Testament Exegesis 3

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Græsk 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
30 min. forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 125
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEANT3BAU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Matthew David Larsen   (3-72697145796a747133707a336970)
 • Martin Friis   (12-706475776c713169756c6c76437768726f316e7831676e)
Underviser

A: Martin Friis
B: Matthew Larsen

Gemt den 28-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students