KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Visioner, drømme og åbenbaringer i GT og relaterede tekster

Kursusindhold

I GTs univers meddeler Jahve sig til mennesker på forskellige måder. På kurset skal vi arbejde med tekster der beskriver visioner, drømme og åbenbaringer, der spænder over et bredt felt – fra helt enkle beretninger om, hvordan Jahve taler til et enkelt menneske (1 Sam 3) til fuldt udfoldede dramatiske visionsscener i den apokalyptiske litteratur (Dan 7). Vi skal se på forskelle og fælles træk i skildringerne af visioner, auditioner, manifestationer, drømme, nattesyner osv., og arbejde med retoriske strategier bag brugen af disse beretninger i GT og i beslægtede tekster, først og fremmest tekster fra Dødehavsrullerne.

Engelsk titel

Visions, dreams, and revelations in the Old Testament and related texts

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

 

Holdundervisning

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFGTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang er i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Høgenhaven   (2-706e467a6b757234717b346a71)
Underviser

Jesper Høgenhaven

Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students