Aflyst Valgfag: Kirke- og teologihistorie: Sakramente og fromhedshistorie fra tidlig middelalder til ca. 1600

Kursusindhold

Ordet ”sakramente” henviser for de fleste i dag enten til dåb og nadver (i en luthersk sammenhæng) eller til den katolske kirkes syv sakramenter (dåb, firmelse, nadver, skriftemål, salvning af syge, ægteskab, ordination), der går tilbage til Peter Lombarderens sentenser fra det 12. århundrede, blev bekræftet på det 2. koncil i Lyons (1274) og senere igen stadfæstet ved Tridentinerkoncilet i det 16. århundrede. Men hvordan er selve begrebet ”sakramente” blevet forstået i kirkehistorien, og hvilke konsekvenser har teologers skiftende forståelser haft for kirken og dens gudstjenesteliv og fromhedskultur?

I dette kursus fokuseres på perioden fra den tidlige middelalder og frem til og med Luther og det 16. århundredes reformkatolicisme. I kurset vil indgå tekstlæsninger af Augustin, Amalar af Metz (9. årh.), Hugo af St. Viktor, Peter Lombarderen, Thomas Aquinas, Martin Luther m. fl., dekreter fra Tridentinerkoncilet samt eksempler på fromhedspraksis, bl.a. såkaldte bibelske ”spil” (12.‒13. årh.) og Quarant’ore ceremonier (16. årh.), hvor den indviede hostie blev tilbedt.          

Engelsk titel

The notion of “sacrament” and the history of public devotion from the early Middle Ages to c. 1600

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAKHBAVU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAKVKH1U 

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 

Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 

En kombination af hjemmearbejde, fælles gennemgang af tekster, korte forelæsninger, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige hjemmeopgaver (med individuel og kollektiv feedback)

Lektionsplan med litteraturliste lægges ud på Absalon inden semesterstart.

 

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420