Valgfag: Opmærksomhed, diagnose, intervention: Sjælesorg med militæret som case (kompakt august 2021)

Kursusindhold

Ifølge sjælesorgsteologen Barbara McClure er sjælesorgen triadisk: omsorgsfuld opmærksomhed, teologisk informeret diagnose og medmenneskelig intervention.

 

Denne figur udfolder kursus med særligt henblik på sjælesorg for soldater og veteraner. Selvom sjælesorgen i militæret har særlige træk, fungerer den samtidig som fremkaldervæske for almene problemstillinger. Hvordan muliggøres et tillidsskabende nærvær i bestemte institutionelle og kulturelle kontekster? Hvad er teologiske forståelser af skam og stolthed, meningsløshed og mening, skjult identiteter og mellemmenneskelige konflikter? Og hvordan støtter man eller griber ind hos mennesker, der lider af disse ting?

 

Den triadiske figur (opmærksomhed-diagnose-intervention) er bestemmende for kursets forløb.

 

 • Første dag introducerer til faget sjælesorg, og en værnspræst beskriver de former for opmærksomhed og tillidsopbygning, som værnspræsten kan arbejde i, både i en militærlejr og i sognet.
 • Dag to og tre undersøger diagnosen. Først diskuterer vi diagnosebegrebet kritisk som en måde at se lidelse på, og undersøger, hvordan en teologisk informeret diagnose kan se ud. Dernæst diskuterer vi mulige diagnosebud i casen og deres teologiske sammenhæng, først skam, dernæst skjult identitet, mellemmenneskelige konflikter, moral injury, og meningsløshed.
 • Dag fire og fem går interventionsorienteret til værks: hvordan kan sjælesørgeren gribe ind? Her skal vi forstå konkrete interventioner som overføring/modoverføring, mentalisering, prædiken og trøst som opbygning af tillid.

 

Kurset er et kompaktkursus med gæsteforelæsninger, oplæg til gruppediskussioner og øvelser. Kurset har 23 lektioner i uge 33 og fem lektioner med opgaveskrivningsseminarer i efteråret: 6. september 14-16, 25. oktober 14-16 og 6. december fra 14-15.

Engelsk titel

Pastoral care with the military as a case

Uddannelse

Teologi

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere. 

Holdundervisning

Kursuslitteraturen offentliggøres i Absalon

Se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 270
 • Total
 • 420